Denumire proiect Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia
Data de start și finalizare 08.12.2017 - 16.12.2021
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Planul Operațional Regional (POR)
Finanțare din sursele UE
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria orașului Drochia
Parteneri
 • Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord;
 • Consiliul Raional Drochia;
 • Primăria orașului Drochia.
Produsele proiectului

La Stația de pompare a apei SP-2:

 • construcția stației de pompare a apei;
 • construcția stației de tratare a apei potabile;
 • reabilitarea a 2 rezervoare de apă V=1000 m3;
 • construcția unui nou rezervor de apă V=150 m3;
 • construcția depozitului pentru păstrarea reactivelor.

La Stația de pompare a apei SP-3:

 • reabilitarea a 3 rezervoare de apă (1xV=1.000 m3, 2xV=300 m3);
 • construcția unui nou rezervor de apă V=1.000 m3;
 • reparația clădirii SP-3 și instalarea pompelor;
 • instalarea panoului de automatizare și transmiterea datelor la SCAT.
Rezultatele proiectului
 • 20.295 de locuitori ai orașului Drochia vor beneficia de servicii de aprovizionare cu apă potabilă 
 • 4,6 km aducțiune de apă potabilă sub presiune și 8,5 km rețele de alimentare cu apă reabilitate;
 • Rețelele de alimentare cu apă extinse cu 8,9 km;
 • stație de tratare a apei potabile construită, 2 stații de pompare, 7 castele de apă, 6 rezervoare de apă potabilă reabilitate; 7 stații hidrofor în blocurile locative multietajate instalate și calitatea apei îmbunătățită;
 • Prestatorul de servicii de AAC „Apă-Canal Drochia” capabil să gestioneze eficient serviciul îmbunătățit în baza Planului de afaceri elaborat;
 • Două documente strategice raionale și locale în sectorul aprovizionării cu apă și sanitație armonizate cu obiectivele strategice naționale.
Obiectivele proiectului
 • Locuitorii orașului Drochia au acces la servicii de apă îmbunătățite.
Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului constituie 92,24 mln lei, dintre care 85,76 mln lei  acordați de UE, și 6,47 mln lei  contribuție locală.

Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next