Denumire proiect Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia
Data de start și finalizare 08.12.2017 -
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Planul Operațional Regional (POR)
Finanțare din sursele UE
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria orașului Drochia
Parteneri
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord;
 • Consiliul Raional Drochia;
 • Primăria orașului Drochia.
Rezultatele proiectului
 • Circa 17 300 locuitori conectați la sistemul de alimentare cu apă;
 • 4,6 km aducțiune de apă potabilă sub presiune și 8,5 km rețele de alimentare cu apă reabilitate;
 • Rețelele de alimentare cu apă extinse cu 8,9 km;
 • stație de tratare a apei potabile construită, 2 stații de pompare, 7 castele de apă, 6 rezervoare de apă potabilă reabilitate; 7 stații hidrofor în blocurile locative multietajate instalate și calitatea apei îmbunătățită;
 • Prestatorul de servicii de AAC „Apă-Canal Drochia” capabil să gestioneze eficient serviciul îmbunătățit în baza Planului de afaceri elaborat;
 • Două documente strategice raionale și locale în sectorul aprovizionării cu apă și sanitație armonizate cu obiectivele strategice naționale.
Obiectivele proiectului
 • Locuitorii orașului Drochia au acces la servicii de apă îmbunătățite.
Valoarea totală a proiectului
 • 1,5 mln euro - contribuția UE
 • 162,000 euro - contribuția beneficiarilor
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

     

  

Arrow Next