<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord]]> http://www.adrnord.md/ 21.05.2024 ro http://www.adrnord.md/ Copyright (c) 2024 http://www.adrnord.md/La Edineț, sportul va uni cinci raioane. Un complex sportiv de milioane va fi construit în regiune <![CDATA[La Edineț, sportul va uni cinci raioane. Un complex sportiv de milioane va fi construit în regiune // Materiale video]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=4692&t=/Galerie-multimedia/Materiale-video/La-Edinet-sportul-va-uni-cinci-raioane-Un-complex-sportiv-de-milioane-va-fi-construit-in-regiune/ ]]> 25.04.2024 18:23 La Edineț au demarat lucrările de construcție a unui complex multifuncțional sportiv <![CDATA[La Edineț au demarat lucrările de construcție a unui complex multifuncțional sportiv // Materiale video]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=4691&t=/Galerie-multimedia/Materiale-video/La-Edinet-au-demarat-lucrarile-de-constructie-a-unui-complex-multifunctional-sportiv/ ]]> 25.04.2024 16:38 Prima ședință a CRD Nord de legislatura a V-a va avea loc joi, 25 aprilie, ora 14:00 <![CDATA[Prima ședință a CRD Nord de legislatura a V-a va avea loc joi, 25 aprilie, ora 14:00 // Invitații]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=398&id=4687&t=/Anunturi-invitatii/Invitatii/Prima-edinta-a-CRD-Nord-de-legislatura-a-V-a-va-avea-loc-joi-25-aprilie-ora-1400/ ]]> 23.04.2024 10:54 Anunț privind consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Programului Național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028 <![CDATA[Anunț privind consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Programului Național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028 // Anunțuri]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=396&id=4682&t=/Anunturi-invitatii/Anunturi/Anunt-privind-consultarea-publica-a-proiectului-hotararii-de-Guvern-pentru-aprobarea-Programului-National-de-accelerare-a-dezvoltarii-mun-Balti-in-calitate-de-pol-de-dezvoltare-pentru-anii-2024-2028/ ]]> 10.04.2024 09:25 Servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skatepark, parcare auto (str. M. Frunze – stradela A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei” în cadrul proiectului „Sângerei – orașul incluziunii teritoriale, etapa II” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skatepark, parcare auto (str. M. Frunze – stradela A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei” în cadrul proiectului „Sângerei – orașul incluziunii teritoriale, etapa II” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4676&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-1-Reconstructiaamenajarea-curtilor-la-blocurile-locative-din-str-Independentei-nr-73-75-or-Sangerei-2-Reconstructia-caii-pietonale-statiilor-de-ateptare-pe-segmentul-strazilor-A-Plamadeala-N-Testemitanu-din-or-Sangerei-3-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-teren-sportiv-str-Alexandru-Plamadeala-or-Sangerei-4-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-cale-pietonala-pe-str-Vlad-Iovita-or-Sangerei-5-Amenajare-scuar-skatepark-parcare-auto-str-M-Frunze-stradela-A-Pukin-Drum-din-beton-asfaltic-str-M-Frunze-Taras-evcenko-din-or-Sangerei-in-cadrul-proiectului-Sangerei-oraul-incluziunii-teritoriale-etapa-II/ ]]> 03.04.2024 20:00 Carte: „Crearea planului de afaceri și începerea comerțului electronic pentru afacerile mici din mediul rural” (2024) <![CDATA[Carte: „Crearea planului de afaceri și începerea comerțului electronic pentru afacerile mici din mediul rural” (2024) // Publicații]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=379&id=4665&t=/Publicatii-produse-media/Publicatii/Carte-Crearea-planului-de-afaceri-i-inceperea-comertului-electronic-pentru-afacerile-mici-din-mediul-rural-2024/ ]]> 26.03.2024 06:13 Servicii de supraveghere tehnică pentru reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46) din str. Independenței, nr. 26, orașul Bălți <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică pentru reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46) din str. Independenței, nr. 26, orașul Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4658&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-pentru-reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-oraul-Balti/ ]]> 22.03.2024 22:40 Monografie colectivă: „Aprecierea complexă a ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord” (2023) <![CDATA[Monografie colectivă: „Aprecierea complexă a ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord” (2023) // Publicații]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=379&id=4657&t=/Publicatii-produse-media/Publicatii/Monografie-colectiva-Aprecierea-complexa-a-ecosistemelor-urbane-i-rurale-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-2023/ ]]> 22.03.2024 08:53 Monografie colectivă: „Programul de măsuri pentru asigurarea dezvoltării durabile a ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord și planul local de acțiuni de mediu pentru ecosistemul urban Bălți” (2023) <![CDATA[Monografie colectivă: „Programul de măsuri pentru asigurarea dezvoltării durabile a ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord și planul local de acțiuni de mediu pentru ecosistemul urban Bălți” (2023) // Publicații]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=379&id=4656&t=/Publicatii-produse-media/Publicatii/Monografie-colectiva-Programul-de-masuri-pentru-asigurarea-dezvoltarii-durabile-a-ecosistemelor-urbane-i-rurale-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-i-planul-local-de-actiuni-de-mediu-pentru-ecosistemul-urban-Balti-2023/ ]]> 22.03.2024 08:35 Servicii de supraveghere tehnică la montarea LEC 10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la montarea LEC 10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4655&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-montarea-LEC-10-kV-de-la-PDC-Soroca-cel-5-29-in-cadrul-proiectului-Crearea-i-dezvoltarea-infrastructurii-tehnico-edilitare-pentru-subzona-Soroca-a-Zonei-Economice-Libere-Ungheni-Business/ ]]> 19.03.2024 16:57 Servicii de supraveghere tehnică pentru construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie nr. 6 „Lăstărel” din orașul Fălești în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică pentru construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie nr. 6 „Lăstărel” din orașul Fălești în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4652&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-pentru-constructia-acoperiului-cladirii-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-nr-6-Lastarel-din-oraul-Faleti-in-cadrul-proiectului-Dezvoltarea-infrastructurii-urbane-prin-termoizolarea-gradinitei-publice-din-cartierul-Gara-Faleti/ ]]> 12.03.2024 16:21 Planul anual de activitate al ADR Nord, 2024 <![CDATA[Planul anual de activitate al ADR Nord, 2024 // Planuri]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=280&id=4644&t=/Transparenta/Planuri/Planul-anual-de-activitate-al-ADR-Nord-2024/ ]]> 07.03.2024 07:34 Servicii de supraveghere tehnică la lucrările „Rețele de canalizare în sectorul de Est a or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos Bucovina, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului „Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la lucrările „Rețele de canalizare în sectorul de Est a or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos Bucovina, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului „Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4647&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-lucrarile-Retele-de-canalizare-in-sectorul-de-Est-a-or-Edinet-in-perimetrul-str-M-Eminescu-str-os-Bucovina-str-Al-Hijdeu-1-sector-in-cadrul-proiectului-Constructia-statiei-de-tratare-a-apei-i-extinderea-sistemului-de-canalizare-in-oraele-Edinet-i-Cupcini/ ]]> 04.03.2024 10:20 Rețele de canalizare în sectorul de Est a or. Edineț, în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos. Bucovina, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului „Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini” <![CDATA[Rețele de canalizare în sectorul de Est a or. Edineț, în perimetrul str. M. Eminescu, str. șos. Bucovina, str. Al. Hîjdeu – (1 sector) în cadrul proiectului „Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4646&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Retele-de-canalizare-in-sectorul-de-Est-a-or-Edinet-in-perimetrul-str-M-Eminescu-str-os-Bucovina-str-Al-Hijdeu-1-sector-in-cadrul-proiectului-Constructia-statiei-de-tratare-a-apei-i-extinderea-sistemului-de-canalizare-in-oraele-Edinet-i-Cupcini/ ]]> 04.03.2024 10:05 NordNews LIVE cu Maria Prisacari, șefa Agenției de Dezvoltare Regională Nord <![CDATA[NordNews LIVE cu Maria Prisacari, șefa Agenției de Dezvoltare Regională Nord // Materiale video]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=4636&t=/Galerie-multimedia/Materiale-video/NordNews-LIVE-cu-Maria-Prisacari-efa-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-Nord/ ]]> 29.02.2024 08:33 Raport de progres privind implementarea POR Nord (2022-2024), ianuarie-decembrie 2023 <![CDATA[Raport de progres privind implementarea POR Nord (2022-2024), ianuarie-decembrie 2023 // Rapoarte]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=235&id=4634&t=/Transparenta/Rapoarte/Raport-de-progres-privind-implementarea-POR-Nord-2022-2024-ianuarie-decembrie-2023/ ]]> 26.02.2024 09:19 Plan implementare POR Nord în 2024 <![CDATA[Plan implementare POR Nord în 2024 // Planuri]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=280&id=4635&t=/Transparenta/Planuri/Plan-implementare-POR-Nord-in-2024/ ]]> 26.02.2024 06:21 Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului sportiv multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/B, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului sportiv multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/B, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4629&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Constructia-Complexului-sportiv-multifunctional-din-str-oseaua-Bucovina-nr-33B-mun-Edinet-in-cadrul-proiectului-Crearea-complexului-multifunctional-Sportiv/ ]]> 16.02.2024 22:15 Servicii de supraveghere tehnică la „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova” în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova” în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4628&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Reabilitarea-infrastructurii-de-agrement-i-zonei-verzi-constructia-canalului-de-evacuare-a-apei-pluviale-i-a-unui-teren-sportiv-or-Dondueni-Republica-Moldova-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-infrastructurii-de-agrement-i-zonei-verzi-de-pe-str-Pukin-or-Dondueni/ ]]> 16.02.2024 22:11 Servicii de supraveghere tehnică la „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din orașul Drochia” în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din orașul Drochia” în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4614&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Amenajarea-unui-parc-i-teritoriului-adiacent-din-oraul-Drochia-in-cadrul-proiectului-Creterea-nivelului-de-trai-in-zona-de-revitalizare-Valea-Curechiului-a-oraului-Drochia/ ]]> 09.02.2024 16:15 Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4596&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Constructia-sistemului-de-alimentare-cu-gaze-naturale-constructia-drumului-de-acces-dinspre-str-Nicolae-Testemitanu-la-subzona-Soroca-constructia-drumului-de-acces-dinspre-traseul-R141-la-subzona-Soroca-montarea-LEC10-kV-de-la-PDC-Soroca-cel-5-29-in-cadrul-proiectului-Crearea-i-dezvoltarea-infrastructurii-tehnico-edilitare-pentru-subzona-Soroca-a-Zonei-Economice-Libere-Ungheni-Business/ ]]> 07.02.2024 17:44 Servicii de supraveghere tehnică la „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4597&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Reconstructia-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-nr-7-din-mun-Soroca-etapa-I-in-cadrul-proiectului-Noi-oportunitati-educationale-pentru-copiii-de-varsta-precolara-din-cartierul-Dealul-Romilor-mun-Soroca/ ]]> 07.02.2024 06:53 Gimnaziul nr. 6 din Bălți, renovat <![CDATA[Gimnaziul nr. 6 din Bălți, renovat // Materiale video]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=4595&t=/Galerie-multimedia/Materiale-video/Gimnaziul-nr-6-din-Balti-renovat/ ]]> 05.02.2024 14:49 Servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skatepark, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei” în cadrul proiectului „Sângerei orașul Incluziunii Teritoriale – etapa II” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skatepark, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei” în cadrul proiectului „Sângerei orașul Incluziunii Teritoriale – etapa II” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4587&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-1-Reconstructiaamenajarea-curtilor-la-blocurile-locative-din-str-Independentei-nr-73-75-or-Sangerei-2-Reconstructia-caii-pietonale-statiilor-de-ateptare-pe-segmentul-strazilor-A-Plamadeala-N-Testemitanu-din-or-Sangerei-3-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-teren-sportiv-str-Alexandru-Plamadeala-or-Sangerei-4-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-cale-pietonala-pe-str-Vlad-Iovita-or-Sangerei-5-Amenajare-scuar-skatepark-parcare-auto-str-M-Frunze-str-la-A-Pukin-Drum-din-beton-asfaltic-str-M-Frunze-Taras-evcenko-din-or-Sangerei-in-cadrul-proiectului-Sangerei-oraul-Incluziunii-Teritoriale-etapa-II/ ]]> 31.01.2024 10:42 Servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4585&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 31.01.2024 10:35 Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 Lăstărel din or. Fălești” în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 Lăstărel din or. Fălești” în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4586&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Constructia-acoperiului-cladirii-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-6-Lastarel-din-or-Faleti-in-cadrul-proiectului-Dezvoltarea-infrastructurii-urbane-prin-termoizolarea-gradinitei-publice-din-cartierul-Gara-Faleti/ ]]> 30.01.2024 10:39 Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4584&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 30.01.2024 10:33 Plan 2024 <![CDATA[Plan 2024 // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4593&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Plan-2024/ ]]> 29.01.2024 15:33 Noua stație de epurare a apelor uzate din orașul Florești <![CDATA[Noua stație de epurare a apelor uzate din orașul Florești // Materiale video]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=382&id=4576&t=/Galerie-multimedia/Materiale-video/Noua-statie-de-epurare-a-apelor-uzate-din-oraul-Floreti/ ]]> 22.01.2024 11:32 Anunț de intenție din 19.01.2024 <![CDATA[Anunț de intenție din 19.01.2024 // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4581&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Anunt-de-intentie-din-19012024/ ]]> 19.01.2024 16:55