Denumire proiect Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineț
Data de start și finalizare 08.12.2017 - 19.12.2022
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Planul Operațional Regional (POR)
Finanțare din sursele UE
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria municipiului Edineț
Parteneri
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale si Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord;
 • Consiliul Raional Edineț;
 • Primăria municipiului Edineț.
Rezultatele proiectului
 • Peste 3 300 locuitori conectați la sistemul de alimentare cu apă;
 • 22,9 km de rețele de alimentare cu apă reabilitate;
 • Rețeaua de alimentare cu apă extinsă cu 4,5 km;
 • Prestatorul de servicii de apă si sanitație din municipiul Edineț capabil să gestioneze eficient serviciile îmbunătățite în baza Planului de Afaceri elaborat;
 • Două documente strategice raionale și locale în domeniul alimentarii cu apă și sanitație armonizate cu obiectivele strategice naționale.
Obiectivele proiectului
 • Locuitorii municipiului Edineț au acces la servicii de apă îmbunătățite.
Valoarea totală a proiectului
 • 2,85 milioane euro - contribuția UE
 • 774 mii euro - contribuția beneficiarilor
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next