Denumire proiect Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca
Data de start și finalizare 26.04.2017 -
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Finanțare din sursele FNDR
Alte surse de finanțare
Documentul Unic de Program (DUP) 2017-2020
Planul Operațional Regional (POR)
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria satului Băhrinești
Rezultatele proiectului

Rețele interne de distribuție, Băhrinești: 23.37 km.

Cuhurești, etapa I: Rețele interne de distribuție în com. Cuhureștii de Sus, com. Cuhureștii de Jos (rețele) - 33 km 327 m, 4.852 km aducțiune, total (rețele plus aducțiune, 38 km 179 m - etapa I), 2 castele de apă, 1 captaj al apei de izvor, 1 stație de pompare.

Cuhurești, etapa II:  24.735 m rețele de apă, 92 cămine de vizită, 14 hidranți anti-incendiari.

Valoarea totală a proiectului

FNDR: 29.902.990,00 lei

Conținut proiect

DESCRIEREA PROIECTULUI

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

      

   

Arrow Next