Denumire proiect Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord
Data de start și finalizare 23.06.2022 -
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Finanțare din sursele FNDRL
Documentul Unic de Program 2022-2024
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul Raional Soroca
Parteneri
 • Primăria comunei Vasilcău
 • Primăria comunei Vărăncău
 • Primăria comunei Volovița
 • Primăria satului Racovăț
 • IP Tabăra de odihnă „La Dumbravă”
 • ÎM „Parvolina”
 • AO „Soarta”
Produsele proiectului
 • O echipă de proiect creată;
 • Un Acord de cooperare pentru prestarea în comun a serviciului public de AAS este semnat;
 • 5 contracte încheiate de delegare a serviciului AAS de către APL Volovița, Vasilcău, Racovăț, Vărăncău, precum și IP Tabăra de odihnă „La Dumbravă” către operatorul selectat;
 • 30.514 m de rețele de distribuție în 7 localități construite;
 • Două turnuri de apă cu capacitatea de 25 m3 fiecare, H=12 m, Platforma A;
 • Două rezervoare metalice cu capacitatea de 50 m3 fiecare, Platforma B;
 • Două rezervoare metalice cu capacitatea de 100 m3 fiecare, Platforma C;
 • Trei turnuri de apă cu capacitatea de 160 m3 fiecare, H=18 m, Platforma D;
 • Un turn de apă cu capacitatea de 50 m3, H=15 m, Platforma E;
 • Două rezervoare metalice cu capacitatea de 50 m3 fiecare, Platforma F;
 • Un turn de apă cu capacitatea de 50 m3, H=15 m; Platforma G;
 • Castel de apă cu capacitatea rezervorului de 50 m3 alcătuit din: Turn - cu dimensiunile D=1,22 m, H=18,0 m.; Rezervor cu dimensiunile D=3,02 m, H=7,57 m;
 • Cămin de evidență și distribuție a apei, cu diametrul D=1,5m și H=1,8m, pentru distribuirea apei potabile în localitățile vizate;
 • 7 localități (1 Vărăncău, 2 Slobozia-Cremene și 3 Slobozia-Vărăncău, 4 Volovita; 5 Alexandru cel Bun, 6 Vasilcău și 7 Racovăț);
 • 1 Primăria Vărăncău (1Vărăncău, 2Slobozia Cremene și 3Slobozia Vărăncău);
 • 2 Primăria Volovița (4 Volovița; 5 Alexandru cel Bun și Zastânca);
 • Alexandru cel Bun;
 • 3 Primaria Vasilcău (6 Vasilcău, Inundeni și Ruslanovca);
 • 4 Primăria Racovăț (7 Racovăț);
 • Slobozia-Cremene;
 • Slobozia-Vărăncău și IP Tabăra de odihnă „La Dumbravă” au acces la AAS construit;
 • Populatia de 20 236 cetățeni din localitățile vizate și 1 500 copii de la tabăra de odihnă „La Dumbravă” au acces la sistemul de AAS construit;
 • 7 panouri informative privind realizarea proiectului instalate (câte unul pentru fiecare localitate implicată în proiect;
 • 2 reportaje TV privind conștientizarea populației;
 • 2 articole realizate/elaborate în ziarele locale: Observatorul de Nord și Ziarul Nostru;
 • 1 campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă este realizată.
Rezultatele proiectului
 • Apeduct magistral construit.
 • Infrastructura pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație îmbunătățită prin extinderea aducției de la apeductul Soroca-Bălți către 7 localități; construcția a 30.514 m de rețea de apeduct către localităţile s. Volovița, IP Ttabăra de odihnă „La Dumbravă”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău; Accesul a 20.236 de locuitori la apă potabila de calitate.
 • Cooperare consolidată dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAS. 4 APL-uri (6 localități) din raionul Soroca și IP Ttabăra de odihnă „La Dumbravă”, amplasată în com. Volovița, semnează un Acord de cooperare în domeniul AAS; contract de delegare a serviciului AAS de către APL către operatorul regional este desemnat.
 • APL-urile beneficiare și  ÎM „Parvolina” sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAS.
Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • Aprovizionarea cu apă potabilă calitativă a locuitorilor din 6 localități din raionul Soroca, I.P. Tabăra de odihnă „La Dumbravă”, cu conectarea la apeductul regional Soroca-Bălți.

Obiective specifice

 • Crearea, extinderea,dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apa pentru localitățile Volovița, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, r. Soroca și I.P Tabăra de odihnă „La Dumbravă”;
 • Asigurarea accesului la apă potabilă pentru 20.236  persoane din 6 localităţi rurale și 1.500 copii de la IP Tabăra de odihnă „LaDumbravă" (copii din Regiunea Nord, Romania, Ucraina).
Valoarea totală a proiectului

Contractat, FNDRL: 30,52 mln lei

Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next