Denumire proiect Sisteme de sanitație moderne pentru cetățenii raionului Glodeni
Data de start și finalizare 19.08.2022 -
Domeniu Documentul Unic de Program 2022-2024
FNDRL
Asigurare cu apă și canalizare
Proiecte de infrastructură
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul Raional Glodeni
Parteneri
  • Primăria orașului Glodeni
Produsele proiectului
  • 1 stație de epurare modernă construită
  • 1 stație de pompare a apelor menajere reconstruită
  • 3 km de rețele de canalizare construite
  • 12 locuri de muncă create
Valoarea totală a proiectului
  • 18.561.624,78 MDL, cost total
  • 16.705.462,30 MDL, finanțare FNDRL
  • 1.856.162,48 MDL, cofinanțare CR Glodeni și Primăria or. Glodeni
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT