Prima   -  Achiziții publice   -  Proiecte finanțate de UE   -  Anunțuri / Tendere - ANUNȚ REPETAT! Licitație INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineț”, finanțat de Uniunea Europeană

ANUNȚ REPETAT! Licitație INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineț”, finanțat de Uniunea Europeană

22.12.2020   685 accesări  

MSPL/GIZ/L/NA /001/R

Autoritatea contractantă 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa

MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel. / fax

Tel.: (+373) 231 2-96-82; fax: (+373) 231 6-19-80

Adresa electronică

[email protected]

Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie

Ana Țaranu

Obiectul achiziţiei

(Repetat) Achiziționarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineț”

Cod achiziție GIZ UE

 <MSPL/GIZ/L/NA/001/R>

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică

MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Adresa electronică pentru comunicare/ solicitare a documentației de atribuire/ a clarificărilor

[email protected]

Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini

Dosarul de ofertă este disponibil numai în limba română.

Termenul de de punerea ofertelor

03.02.2021, ora 10:00 - ora Europei de Est

Ședința de deschiderea ofertelor

03.02.2021, ora 11:00 - ora Europei de Est

Sursa finanțării

Uniunea Europeană, conform Acordului de finanțare

Procedura de achiziții publice aplicată

Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiunea adaptată la dispozițiile PRAG UE)

Criterii de selecție

Comisia de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă a fost determinată să fie în concordanță cu criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai mic preț.

Criteriul de atribuire a contractului

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic este oferta licitată cu cel mai mic preț.

Termenul de valabilitate a ofertelor

Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data-limită de depunere a ofertelor.

Garanția bancară de participare la licitație

700.000 (șapte sute mii lei) MDL

Alte informații relevante

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe”din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

IMPORTANT! 

 

 

Pentru această procedură va fi aplicată „clauza suspensivă”, conform secțiunii 2.4.6 din Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE), care presupune că procedura de licitație poate fi anulată fără nici o excepție în cazul în care nu este finalizată procedura de luare a deciziei asupra finanțării.

Procedura de evaluare și finalizarea achiziției va putea avea loc doar după confirmarea și acceptul Delegației Uniunii Europene. În cazul în care Autoritatea Contractantă nu va primi acceptul în scris din partea Delegației Uniunii Europene, prin intermediul GIZ, această procedură urmează să fie anulată.

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase