Prima   -  Achiziții publice   -  Proiecte finanțate de UE   -  Anunțuri / Tendere - ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului teoretic «Dimitrie Cantemir» din mun. Bălți”

ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului teoretic «Dimitrie Cantemir» din mun. Bălți”

24.02.2020   760 accesări  

Denumirea autorității contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, nr. 8

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail: Ala Cucu; tel.: (+373) 231 2-96-82; e-mail: [email protected]

Denumirea lucrărilor ce constituie obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului teoretic „Dimitrie Cantemir" din mun. Bălți”

Descrierea achiziției: Licitația publică va fi lansată în luna martie 2020. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova".

Beneficiarul finanțării este Primăria Municipiului Bălți, iar ADR Nord acționează ca Autoritate Contractantă în aceasta licitație.

Proiectul constă în reabilitarea unei clădiri existente și cuprinde lucrări și soluții de eficiență energetică și lucrări complimentare eficienței energetice.

Acestea sunt următoarele:

 • îmbunătățirea protecției termice a clădirii pe exterior prin instalarea unor straturi de termoizolație și schimbarea tâmplăriei exterioare existente pe o tâmplărie cu calități termoizolatorii performante;
 • renovarea acoperișului prin termoizolarea planșeului tavanului și schimbarea învelitorii acoperișului de tip șarpantă;
 • schimbarea rețelelor termice exterioare, montarea unui Punct Termic Individual și schimbarea instalațiilor interioare de încălzire;
 • montarea instalațiilor de ventilare cu recuperarea căldurii;
 • renovarea grupurilor sanitare și schimbarea instalațiilor sanitare, alimentarea cu apă rece și caldă;
 • renovarea rețelelor electrice exterioare și interioare cu înlocuirea corpurilor de iluminat pe corpuri de iluminat de tip LED, instalarea reglării automate la nivel de iluminat interior și exterior;
 • instalarea sistemului semnalizare antiincendiară;
 • utilizarea sursei de energie regenerabilă prin instalarea unui sistem fotovoltaic;
 • renovarea și reutilarea bucătăriei cu echipament tehnologic nou;
 • aplicarea unor măsuri de protecție a clădirii cum ar fi colectarea și drenarea apei pluviale, instalația paratrăsnetului, prizei la pământ și a copertinelor pentru intrările în clădire;
 • crearea la parter a condițiilor sanitare și de acces pentru persoanele cu dizabilități etc.

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire: www.adrnord.md, www.serviciilocale.md, www.chamber.md, [email protected] 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Comisia de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă va fi determinată ca fiind conformă cu criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai mic preț.

Alte informații relevante: Achiziționarea lucrărilor va fi organizată în baza procedurii de Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice. Regulamentul se găsește pe site-ul ADR Nord.