Prima   -  ADR Nord   -  Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord este o instituţie publică subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. Generator de dezvoltare socio-economică în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sectoriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționale, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii economice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

ADR Nord acordă asistență autorităților publice locale în dezvoltarea echilibrată și durabilă a localităților din nordul țării, prin identificarea oportunităților și realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională.

ADR Nord sprijină creșterea competitivității și dezvoltarea durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord, ajustează disparitățile și contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor din nordul țării. În acest sens, în Programul Operațional Regional Nord – principalul document de programare elaborat la nivelul regiunii – sunt setate trei obiective generale:

  • creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a Regiunii de Dezvoltare Nord;
  • sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii;
  • îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de implementare a politicii de dezvoltare regională.

Activitățile ADR Nord sunt orientate spre îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare regională în domenii de intervenție precum aprovizionarea cu apă și canalizare, valorificarea infrastructurilor de afaceri, sporirea atractivității turistice, dezvoltarea urbană și eficiența energetică a clădirilor publice. Realizarea acestor activități presupune un înalt grad de cooperare cu partenerii regionali, naționali și internaționali.ADR Nord și-a început activitatea în anul 2009, ca urmare a implementării prevederilor Legii cu privire la Dezvoltarea Regională în Republica Moldova (Legea nr. 438 din 28.12.2006). În decembrie 2009, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale a desfășurat un concurs de angajare, în urma căruia Ion Bodrug a fost numit în funcția de director al ADR Nord. În data de 11 decembrie 2009, Agenția este constituită ca instituție publică, iar pe 15 decembrie este luată la evidență de stat de către „Camera Înregistrării de Stat” Î.S.

La sfârșitul anului 2009 este constituit Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, din care fac parte 48 de membri (reprezentanți ai APL de nivelurile I și II, ai sectorului privat și mediului asociativ).

La 21 ianuarie 2010 are loc prima ședință a CRD Nord, în cadrul căreia a fost aprobat Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2010.

În februarie 2010 a fost angajat personalul ADR Nord. Cu suportul Departamentului pentru Dezvoltare Internațională al Regatului Unit al Marii Britanii (DFID), a fost reparat și dotat cu echipament de birou şi mobilier sediul instituției.

La 26 martie 2010, CRD Nord a aprobat Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2010-2016, iar mai târziu, la 21 iunie 2010, CRD Nord a aprobat Planul Operaţional Regional 2010-2012.

Lansarea oficială a ADR Nord a avut loc în data de 23 aprilie 2010, eveniment la care au participat oficialităţi ale statului, membrii CRD Nord, reprezentanți ai donatorilor externi, activiști din organizații neguvernamentale, jurnaliști din mass-media locală și națională. Lansarea ADR Nord s-a desfășurat în centrul de reședință al Regiunii de Dezvoltare Nord, municipiul Bălți, stabilit de către Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR).

2023. Circa 170 de mii de cetățeni din nordul Republicii Moldova se numără printre beneficiarii direcți și indirecți ai proiectelor regionale implementate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord în anul 2023. [...] În 2023, ADR Nord a finalizat implementarea a opt proiecte de infrastructură finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și a unui proiect de infrastructură finanțat de Uniunea Europeană. Totodată, la finele anului trecut au fost inițiate proceduri de licitații publice pentru șapte proiecte de dezvoltare urbană. [...] În 2023, pentru implementarea proiectelor de infrastructură, ADR Nord a valorificat 94,3 mil. lei. Suma valorificată provine, în mare parte, din sursele FNDRL, dar și din cofinanțările beneficiarilor și din surse alocate de Uniunea Europeană. [detalii]

2022. În anul 2022, ADR Nord a valorificat circa 165 mil. lei, pentru implementarea a 15 proiecte de infrastructură și a cinci proiecte soft în Regiunea de Dezvoltare Nord. Din suma totală a investițiilor înregistrate anul trecut, circa 94 mil. lei au fost valorificate pentru proiectele cu finanțare din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, 67,6 mil. lei  pentru proiectele finanțate de Uniunea Europeană și 3,2 mil. lei  pentru proiectele finanțate din alte surse externe. [detalii]

2021. Pentru prima dată în cei 12 ani de activitate a sa, ADR Nord a înregistrat cea mai mare valorificare de fonduri în Regiunea de Dezvoltare Nord. În total, ADR Nord a valorificat anul trecut 221,44 mil. lei, pentru implementarea a 9 proiecte de infrastructură și a 5 proiecte soft în regiune. Din suma totală a investițiilor înregistrate anul trecut, 62,14 mil. lei au fost alocați din FNDR și 159,3 mil. lei – din sursele Uniunii Europene și din alte surse externe. [detalii]

2020. În 2020, ADR Nord a gestionat 8 proiecte finanțate din FNDR. Întrucât, în cazul unor proiecte, etapa procedurilor de achiziții publice a fost desfășurată repetat, din sumele alocate au fost valorificați 37 mil. lei. În 2020, ADR Nord s-a implicat, totodată, în procesul de implementare a 6 proiecte finanțate din alte surse externe. Valoarea totală a investițiilor străine atrase în regiune prin intermediul ADR Nord a constituit circa 175,2 mil. lei. [detalii]

2019. În 2019, ADR Nord a gestionat 10 proiecte finanțate din FNDR. Întrucât unele proiecte au fost la etapa procedurilor de achiziții publice, din sumele alocate au fost valorificați 28,9 mil. lei. ADR Nord a gestionat proiecte de dezvoltare regională (4 în domeniul Aprovizionarea cu apă și canalizare și 2 în domeniul Eficiența energetică a clădirilor publice) finanțate din sursele Uniunii Europene, prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de GIZ Moldova. În cadrul celor 6 proiecte finanțate de UE, în 2019 a fost finalizată etapa de elaborarea a 6 proiecte tehnice de execuție a lucrărilor, în valoare de 18,6 mil. lei. Totodată, din sursele Guvernului Cehiei, ADR Nord a implementat împreună cu partenerii de dezvoltare 2 proiecte în valoare de circa 4,09 mil. lei. ADR Nord s-a implicat în procesul de implementare a 2 proiecte în calitate de partener. Este vorba despre proiect în valoare de 991.080 lei, finanțat de Guvernul Estoniei, și 1 proiect în valoare de 384,624 lei, finanțat de Guvernul Lituaniei și Fundației Ajutorului Evreiesc World Jewish Relief. În 2019, valoarea totală a investițiilor străine atrase în regiune prin intermediul ADR Nord se cifrează la 24,07 mil. lei. [detalii]

2018. În 2018, ADR Nord a gestionat 11 proiecte finanțate din FNDR, în acest sens valorificând circa 71.8 mil. lei. Majoritatea proiectelor de dezvoltare regională finanțate din FNDR au fost lansate în anul 2017, surse financiare importante fiind alocate pentru proiectele de aprovizionare cu apă și sanitație și de eficiență energetică a clădirilor publice. Începând cu sfârșitul anului 2017, ADR Nord implementează 6 proiecte de dezvoltare regională (4 în domeniul Aprovizionarea cu apă și canalizare și 2 în domeniul Eficiența energetică a clădirilor publice) finanțate din sursele Uniunii Europene, prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În cadrul celor șase proiecte finanțate de UE, anul trecut au fost contractate instituțiile de proiectare pentru elaborarea a 6 proiecte tehnice, în valoare de 16,32 mil. lei. Totodată, din sursele Guvernului Cehiei, ADR Nord a implementat 2 proiecte în valoare de 11,35 mil. lei, iar cu sprijinul Estoniei – 2 proiecte în valoare de 1.89 mil. lei. O parte din mijloacele financiare atrase din surse externe urmează să fie valorificată în anul 2019. Astfel, în 2018, valoarea totală a investițiilor pentru realizarea proiectelor de dezvoltare regională în nordul republicii se cifrează la 101,36 mil. lei. [detalii]

2017. În 2017, ADR Nord a gestionat 13 proiecte finanțate din FNDR, în acest sens valorificând circa 69,5 milioane lei. De asemenea, ADR Nord a inițiat implementarea a 6 proiecte de dezvoltare regională (4 în domeniul Aprovizionarea cu apă și canalizare și 2 în domeniu Eficiența energetică a clădirilor publice) în valoare de 18,08 mil. lei din sursele Uniunii Europene, oferiți prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Totodată, din sursele Guvernului Cehiei, ADR Nord a început implementarea a 2 proiecte în valoare de 11,80 mil. lei, iar cu sprijinul Estoniei – 2 proiecte în valoare de 1,20 mil. lei. De asemenea, și România a finanțat cu 3,21 mil. lei implementarea unui proiect de dezvoltare a afacerilor. În 2017, valoarea totală a investițiilor a constituit 103,8 mil. lei în 2017, din care 69,5 mil. lei alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și 34,30 mil. lei atrași din surse externe. [detalii]

2016. În 2016, ADR Nord a avut în gestiune 9 proiecte de dezvoltare regională, în valoare totală de aproximativ 66 mil. lei. 6 proiecte au fost finanțate din sursele FNDR (52.682.910 de lei), două proiecte – din sursele Guvernului Germaniei (cca 11 mil. lei), un proiect – din sursele Guvernului României (cc 2 mil. lei). [detalii]

2015. Valoarea totală a investițiilor este de aproximativ 47 mil. lei în 2015, din care 40 mil. lei alocați din FNDR și peste 7 mil. lei atrași din surse externe. Una dintre cele mai importante realizări ale ADR Nord în anul 2015 a fost colaborarea fructuoasă cu partenerii internaționali și atragerea a importante surse financiare externe în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Astfel, în 2015, Agenția a tras din surse externe investiții de peste 350 mii euro. Cea mai mare parte a acestor mijloace financiare (cca 320 mii euro) au fost oferite de România, Polonia și Cehia, pentru realizarea a cinci proiecte. [detalii]

2014. În 2014, ADR Nord a implementat 11 proiecte de dezvoltare regională. Din sursele FNDR, Agenția a administrat 10 proiecte de dezvoltare regională, în valoare totală de 49,5 mil. lei. ADR Nord a mai valorificat în cadrul a două proiecte de dezvoltare regională circa 1,7 mil. lei din banii Guvernului Germaniei, prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Astfel, suma totală investită în Regiunea de Dezvoltare Nord în anul 2014 a fost de circa 51,2 mil. lei. [detalii]

2013. În 2013, ADR Nord a implementat în 11 proiecte. Din sursele FNDR, Agenția a realizat 7 proiecte de dezvoltare regională, în valoare totală de 78,82 milioane lei. În 2013, ADR Nord a mai valorificat în cadrul a două proiecte de dezvoltare regională circa 7,43 mil. lei din banii Guvernului Germaniei, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Astfel, împreună cu implementarea unui proiect finanțat din sursele Republicii Cehe, în valoare de 155,08 mii lei, și a unui proiect finanțat de Programul de Granturi Mici al USAID, prin intermediul Agenției guvernamentale americane „Corpul Păcii” Moldova, în valoare de 60,99 mii lei, suma totală investită în Regiunea de Dezvoltare Nord în anul 2013 a fost 86,47 mil. lei, cu peste 25 mil. lei mai mult decât în anul 2012. [detalii]

2012. În 2012, ADR Nord a valorificat cca 54,92 mil. lei din FNDR și cca 5 mil. lei din banii Guvernului Germaniei prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Împreună cu implementarea a încă unui proiect finanțat din sursele Republicii Cehe, suma investită în Regiunea de Dezvoltare Nord a fost de cca 60 mil. lei. În paralel cu implementarea proiectelor de dezvoltare regională, ADR Nord a organizat cel de-al doilea Apel de Propuneri de Proiecte. [detalii]

2011. Pe parcursul anului 2011, ADR Nord a avut în gestionare 11 proiecte, dintre care 7 proiecte finanțate din sursele FNDR, 3 proiecte finanțate prin inetrmediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și 1 proiect finanțat din Sursele Republicii Cehe. Din cele 11 proiecte, implementarea a 3 proiecte (2 proiecte cu finanțare din surse externe) a fost finalizată cu succes, 6 proiecte se aflau în fază avansată de implementare, iar 3 proiecte, dintre care unul cu finanțare externă, urmau să fie lansate în 2012. Bugetul total al celor 11 proiecte gestionate de ADR Nord a depășit suma de 107 mil. lei. [detalii]

2010. La 10 mai 2010 a fost anunțat primul Apel de propuneri de proiecte de dezvoltare regională, desfășurat în perioada 10 mai – 10 iunie. În rezultatul desfășurării primului Apel de propuneri de proiecte, au fost consultate și colectate 39 proiecte regionale [listă]. În data de 21 iunie 2010, CRD Nord a aprobat 28 de proiecte regionale [listă]. Totodată, 37 proiecte au fost incluse în Planul Operațional Regional, iar 18 proiecte au intrat în Documentul Unic de Program 2010-2012 [listă]. Prin Decizia nr. 08/10 din 20.09.2010, CNCDR a alocat mijloace financiare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) pentru 5 proiecte în nordul Moldovei.