Prima   -  ADR Nord   -  Despre ADR Nord

Despre ADR Nord

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord este o instituţie publică necomercială, cu autonomie financiară, subordonată Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova. Generator de dezvoltare socio-economică în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sectoriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționale, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii economice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

ADR Nord a fost creată pentru a asigura implementarea eficientă a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Regională și altor documente de politici publice privind dezvoltarea durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Echipa ADR Nord și-a axat, în principal, activitatea pe efectuarea analizei dezvoltării social-economice din regiune și elaborarea strategiilor și proiectelor de dezvoltare regională, precum și pe coordonarea și monitorizarea implementării obiectivelor de dezvoltare regională.

ADR Nord acordă asistență autorităților administrației publice locale în dezvoltarea echilibrată și durabilă a localităților din nordul țării, prin identificarea oportunităților și posibilităților de realizare a priorităților de dezvoltare regională identificate, printre care reabilitarea infrastructurii fizice, dezvoltarea sectorului privat și dezvoltarea pieței forței de muncă, asigurarea protecției mediului și sporirea atractivității turistice. De asemenea, ADR Nord contribuie la identificarea și atragerea mijloacelor nebugetare necesare implementării strategiilor și proiectelor de dezvoltare regională.

Pagină în proces de elaborareADR Nord și-a început activitatea în anul 2009, ca urmare a implementării prevederilor Legii cu privire la Dezvoltarea Regională în Republica Moldova (Legea Nr. 438 din 28.12.2006). Astfel, în decembrie 2009, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale a desfășurat un concurs de angajare, în urma căruia Ion Bodrug a fost numit în funcția de director al ADR Nord. În data de 11 decembrie 2009, Agenția este constituită ca instituție publică, iar pe 15 decembrie este luată la evidență de stat de către „Camera Înregistrării de Stat” Î.S.

La sfârșitul anului 2009 este constituit Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, din care fac parte 48 de membri (reprezentanți ai APL de nivelurile I și II, ai sectorului privat și mediului asociativ).

La 21 ianuarie 2010 are loc prima ședință a CRD Nord, în cadrul căreia a fost aprobat Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2010.

În februarie 2010 a fost angajat personalul ADR Nord. Cu suportul Departamentului pentru Dezvoltare Internațională al Regatului Unit al Marii Britanii (DFID), a fost reparat și dotat cu echipament de birou şi mobilier sediul instituției.

La 26 martie 2010, CRD Nord a aprobat Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2010-2016, iar mai târziu, la 21 iunie 2010, CRD Nord a aprobat Planul Operaţional Regional 2010-2012.

Lansarea oficială a ADR Nord a avut loc în data de 23 aprilie 2010, eveniment la care au participat oficialităţi ale statului, membrii CRD Nord, reprezentanți ai donatorilor externi, activiști din organizații neguvernamentale, jurnaliști din mass-media locală și națională. Lansarea ADR Nord s-a desfășurat în centrul de reședință al Regiunii de Dezvoltare Nord, municipiul Bălți, stabilit de către Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR).

2010

21 ianuarie

Prima ședință a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, legislatura I [link]

19 februarie

Prima ședință a Consiliului național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, prezidată de către Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru [link]

26 martie

CRD Nord a aprobat Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2010-2016 [link]

23 aprilie

Lansarea oficială a activității ADR Nord [link]

10 mai

Anunțarea primului Apel de propuneri de proiecte. [link]

 

2010. La 10 mai 2010 a fost anunțat primul Apel de propuneri de proiecte de dezvoltare regională, desfășurat în perioada 10 mai - 10 iunie. În rezultatul desfășurării primului Apel de propuneri de proiecte, au fost consultate și colectate 39 proiecte regionale [listă]. În data de 21 iunie 2010, CRD Nord a aprobat 28 de proiecte regionale [listă]. Totodată, 37 proiecte au fost incluse în Planul Operațional Regional, iar 18 proiecte au intrat în Documentul Unic de Program 2010-2012 [listă]. Prin Decizia nr. 08/10 din 20.09.2010, CNCDR a alocat mijloace financiare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) pentru 5 proiecte în nordul Moldovei.

2011. Pe parcursul anului 2011, ADR Nord a avut în gestionare 11 proiecte, dintre care 7 proiecte finanțate din sursele FNDR, 3 proiecte finanțate prin inetrmediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și 1 proiect finanțat din Sursele Republicii Cehe. Din cele 11 proiecte, implementarea a 3 proiecte (2 proiecte cu finanțare din surse externe) a fost finalizată cu succes, 6 proiecte se aflau în fază avansată de implementare, iar 3 proiecte, dintre care unul cu finanțare externă, urmau să fie lansate în 2012. Bugetul total al celor 11 proiecte gestionate de ADR Nord depășea suma de 107 milioane lei. [detalii]

 
Arrow Prev

      

   

Arrow Next