Prima   -  Regiunea de Dezvoltare Nord   -  Evenimente   -  Tîrgul proiectelor

Tîrgul proiectelor

  1. „Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților dezavantajate a unei zone din Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția branșamentului spre or. Drochia la Apeductul Soroca-Bălți”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Consiliul Raional Drochia

 

Raioanele Drochia,  Sângerei și Florești

99709380 lei

94723910 lei, ceea ce constituie 95% din costul total al proiectului

18 luni

  2. „Centrul Creativ-Inovativ «PRO Cariera» din orașul Otaci, raionul Ocnița”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Otaci

or. Otaci, r. Ocnița 

 

22222872,00 lei

22222872,00 lei, ceea ce constituie 100% din costul total al proiectului

12 luni

 

  3. „Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți-frontiera cu Ucraina”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Consiliul Raional Briceni

 

r. Briceni

34 015 630 lei

34 015 630 lei, ceea ce constituie    100% din costul total al proiectului.

24 luni

  4. „Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele Vamale Internaționale Briceni și Larga, raionul Briceni”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Briceni

 

r. Briceni, comunele: Larga, Cotiujeni, Grimăncăuți

 

24144390 lei

22908200 lei, ceea ce constituie 94,88% din costul total al proiectului.

12 luni

 

  5. „Construcția drumului local din satul Flămînzeni, raionul Sîngerei, pentru prestarea serviciilor regionale calitative de salubrizare”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Coșcodeni, r. Sîngerei

 

com. Coșcodeni, s. Flămânzeni, r. Sângerei

 

1 852 410,00 lei

1 722 730 lei, ceea ce constituie      93% din costul total al proiectului

8 luni

 

  6. „Finalizarea construcției apeductului Prut-Fălești, premisă pentru asigurarea cu apă potabilă a 76 de localități din Regiunea de Dezvoltare Nord”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Consiliul Raional Fălești

 

Raioanele Fălești, Ungheni, Glodeni și mun. Bălți 

 

20483858,38 lei

14585000 lei, ceea ce constituie 71,2% din costul total al proiectului

18 luni

 

  7. „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a localităților din Lunca Prutului”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Consiliul raional Glodeni

 

r. Glodeni

66288000 lei

6388980 lei, ceea ce constituie      96% din costul total al proiectului

24 luni

 

  8. „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală cu crearea condițiilor pentru alte 9 localități din raioanele Fălești și Ungheni”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Risipeni, r. Fălești

Raioanele Fălești și Ungheni, localitățile Risipeni, Bocșa, Izvoare, Taxobeni, Grubna, Horești, Lucăceni, Unteni, Scumpia, Stolniceni și Cioropcani 

32 313 490 lei

30 513 490 lei, ceea ce constituie 94% din costul total al proiectului.

 

24 luni

 

  9. „Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor comunelor Parcani, Ocolina și Rădi Cereșnovăț din raionul Soroca”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Parcani, r. Soroca

 

r. Soroca, localitățile Parcani - (Voloave), Ocolina - (Å¢epilova)  și Redi Cereșnovăț

27674220,00 lei

27105480,00 lei, ceea ce constituie 97,94% din costul total al proiectului

24 luni

  10. „Apicultura ”“ model de succes pentru dezvoltarea spațiului rural în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

ADR Nord

Regiunea de Dezvoltare Nord

 

4 975 619,00 lei

4975 619,00 lei

24 luni

 

  11. „Crearea Centrului de Afaceri în comuna Bădiceni”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Bădiceni, r. Soroca

 

r. Soroca, com. Bădiceni

3 794 677 lei

3 700 500 lei, ceea ce constituie 97,52% din costul total al proiectului

12 luni

  12. „Conectarea Parcului Industrial Edineț la infrastructura de acces și utilități publice”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Edineț

 

r. Edineț, or. Edineț

9791380 lei

9791380 lei, ceea ce constituie 100% din costul total al proiectului

24 luni

 

  13. „Susținerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. Răut, mun. Bălți”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Bălți

 

mun. Bălți

 

15 200 000 lei

14 440 000 lei, ceea ce constituie 95% din costul total al proiectului

18 luni

 

  14. „Susținerea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere Bălți”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Bălți

 

mun. Bălți, r. Râșcani

15 592 430 lei

14 820 000 lei, ceea ce constituie  95% din costul total al proiectului

18 luni

 

  15. „Crearea sistemului de management al deșeurilor solide în 8 localitați din raioanele Glodeni și Fălești”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Consiliul Raional Glodeni

 

Raioanele Glodeni și Fălești  

 

5 027 451 lei

5 027 451 lei, ceea ce constituie 100% din costul total al proiectului

18 luni

 

  16. „Un mediu curat pentru o societate durabilă”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Florești

r. Florești

32 358 875 lei

17 682 949  lei, ceea ce constituie 54,6% din costul total al proiectului

24 luni

 

  17. „Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Consiliul Raional Glodeni

r. Glodeni

11 552 900 lei

5 000 000 lei, ceea ce constituie   43,3% din costul total al proiectului

24 luni

  18. „Ecologizarea mediului acvatic al Regiunii de Dezvoltare Nord”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Mihăileni, r. Râșcani

 

s. Mihăileni, r. Râșcani (sediul Î.M. de salubrizare a bazinelor acvatice)

1800000,00 lei

1800000,00 lei, ceea ce constituie 100% din costul total al proiectului

12 luni

 

  19. „Sistem de colectare și transport al deșeurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Rîșcani (satele Singureni, Corlăteni, Grinăuți, Recea, Răcăria, Aluniș) ”“ Drochia (s. Pelinia)”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Singureni, r. Râșcani

 

Microregiunea interraională Râșcani   (satele Singureni, Corlăteni, Grinăuți, Recea, Răcăria, Aluniș) - Drochia (s. Pelinia)

8 217 000 lei

8 217 000 lei, ceea ce constituie 100% din costul total al proiectului

20 luni

 

  20. „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural «Conacul Pommer» și drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Primăria Å¢aul,  r. Dondușeni

s.Å¢aul, r. Dondușeni; traseul turistic „Costești-Pădurea Domnească-Bălți-Japca-Soroca-Å¢aul"; traseul „Criva-Å¢aul-Otaci"

23 305 122,62  lei

23 305 122,62 lei, ceea ce constituie 100% din costul total al proiectului

 

24 luni

 

  21. „Valorificarea potențialului turistic în micro-regiunea Otaci-Calarașeuca”

Solicitant

Localizarea proiectului

Suma totală a proiectului

Finanțare din FNDR (%)

Durata de implementare a proiectului

Consiliul Raional Ocnița

Obiectivul se extinde de la accesul de intrare în s. Călărășeuca din partea or. Otaci, prin localitate până la porțile mănăstririi „Adormirea Maicii Domnului”

22.702,67 mii lei

         -

 

24 luni

 

Arrow Prev

      

        

Arrow Next