Prima   -  Legislație   -  Acte legislative - Legea nr. 295 din 21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare pe anii 2008-2011

Legea nr. 295 din 21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare pe anii 2008-2011

21.12.2007   1987 accesări   Publicat: 29-01-2008 în Monitorul Oficial Nr. 18-20 art. 57

Obiectivul fundamental al Strategiei este crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin consolidarea fundamentului pentru o creştere economică robustă, durabilă şi incluzivă.În acest context, spiritul şi viziunea Strategiei aspiră la apropierea Republicii Moldova de standardele europene şi, astfel, la atingerea obiectivului de integrare europeană. Toate direcţiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategie urmăresc ajustarea politicilor naţionale relevante la cele europene.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=50482&lang=ro