Prima   -  Oportunități de finanțare - UCIP-IFAD anunţă un nou concurs de granturi în apicultură

UCIP-IFAD anunţă un nou concurs de granturi în apicultură

27.12.2016   1263 Accesări  

UCIP-IFAD anunţă un nou concurs de granturi în apicultură  cu valoarea maximă 20 mii dolari SUA pentru un Proiect-Pilot. IFAD invită companiile private și cele cu capital de stat să prezinte proiecte care ar contribui la promovarea inovațiilor în domeniul apicol.

Pentru această competiţie, IFAD salută participarea companiilor care corespund următoarelor criterii de eligibilitate:

• A fi înregistrate în zona rurală, cu activitate în domeniul apiculturii și reprezintă o formă de asociere a apicultorilor pentru a fi conectați cu piața de desfacere.

• Compania trebuie să reprezinte rolul de lider în cadrul lanțului valoric de producere a mierii: cooperativă, asociație, grup de producători, întreprindere care colectează, procesează și comercializează mierea și produselor din apicultură.

• Compania duce evidența contabilă conform standardelor naționale de contabilitate.

• Acceptă să participe cu cofinanțare în raport de cel puţin 50:50 la suma acordată de UCIP-IFAD.

• Are experiență de activitate în domeniul respectiv de cel puțin 3 ani.

• Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat.

• Pentru fiecare din ultimii 3 ani de zile de activitate să posede bilanțuri contabile pozitive.

• Să manifeste interes şi să accepte înființarea în cadrul întreprinderii/instituției a unei școli de instruire şi primirea pe parcursul a următorilor 3 ani a grupurilor de apicultori la instruire sub formă de seminare, demonstrări practice, etc.

Nu vor fi eligibili:

• Companiile, întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți.

• Companiile care se află în proces de lichidare, insolvabilitate sau au intrat în incapacitate de plată.

• Companiile care au bilanțul contabil negativ pe unul sau mai mulți din ultimii trei ani.

Perioada grantului: 4 ani de la data aprobării de Comitetul de selectare

Suma grantului: maxim 20 mii dolari SUA

Procesul de prezentare a proiectelor: Pachetul de documente va include Propunerea de proiect investițional și Planul de afaceri, în original si copie, fiecare sigilate în plicuri separate (total 2 plicuri) şi toate împreună prezentate în plic comun, la fel sigilat. Pe toate plicurile (2+1) va fi indicată denumirea ofertantului, persoana și telefonul de contact, adresa de e-mail și denumirea concursului la care se aplică. 

Termenul limită pentru prezentarea proiectelor: Pachetul de documente va fi  prezentat la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, pînă la data de  20 Ianuarie 2017, ora 10:00. Ofertele incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la Concurs.

Informaţii suplimentare, cerinţele, formularul tip şi instrucţiunile pentru completarea acestuia pot fi găsite la adresa: http://www.ifad.md/noutati/show/41/Concurs-pentru-selectarea-beneficiarilor-de-granturi-pentru-promovarea-inovaiilor-n-domeniul-apicol-/

 

Arrow Prev

     

  

Arrow Next