Prima   -  Publicații & produse media   -  Publicații - Monografie colectivă: „Programul de măsuri pentru asigurarea dezvoltării durabile a ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord și planul local de acțiuni de mediu pentru ecosistemul urban Bălți” (2023)

Monografie colectivă: „Programul de măsuri pentru asigurarea dezvoltării durabile a ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord și planul local de acțiuni de mediu pentru ecosistemul urban Bălți” (2023)

22.03.2024   190 accesări  

Monografia colectivă „Programul de măsuri pentru asigurarea dezvoltării durabile a ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord și planul local de acțiuni de mediu pentru ecosistemul urban Bălți” a fost elaborată în cadrul Proiectului „Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” (2020‒2023), de către Laboratoarele „Ecourbanistică” și „Impact ecologic și reglementări de mediu”.

Potențialii beneficiari ai studiului respectiv vor fi Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Consiliile raionale și locale din Regiunea de Dezvoltare Nord, experții în domeniile vizate, centrele universitare și academice, autoritățile publice responsabile de gestionarea resurselor naturale și protecția mediului, de procesele demografice și forța de muncă, dezvoltarea regională și locală, organizațiile neguvernamentale și populația locală din regiunea de studiu. Rezultatele obținute pot fi utilizate, de asemenea, la raportarea implementării politicilor și realizării măsurilor stipulate în Programul Operațional Regional Nord și Programele sectoriale pe domeniile de intervenție prioritară, Planurile anuale de activitate ale ADR Nord, Strategia de dezvoltare a municipiului Bălți.

Prezenta monografie va avea o utilitate sporită în procesul de instruire și formare profesională la ciclul licență și masterat la specializările ecologie și protecția mediului, economia și managementul mediului, dezvoltare regională și locală etc. Caracterul interdisciplinar și complex al lucrării va genera interesul din partea cercetătorilor din științele economice și naturale la implementarea unor proiecte comune necesare pentru realizarea eficientă a politicilor de dezvoltare durabilă la nivel regional și local.

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase