Prima   -  Publicații & produse media   -  Publicații - Monografie colectivă: „Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” (2021)

Monografie colectivă: „Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” (2021)

31.12.2021   510 accesări  

Monografia colectivă „Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” a fost elaborată încadrul etapei a II-a (2021) a Proiectului de cercetare „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane șirurale în scopul asigurării dezvoltării durabile″ (2020-2023) de către Laboratoarele „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” și „Ecourbanistică” ale Institutului de Ecologie și Geografie.

Studiul propune o bază informațională bogată și oferă un suport grafic și cartografic variat și deosebit de relevant. Potențialii beneficiari ai acestui studiu vor fi ADR Nord, consiliile raionale și locale din Regiunea de Dezvoltare Nord, experți în domeniile vizate, centrele universitare și academice,autoritățile publice responsabile de gestionarea resurselor de apă, operatorii serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație, ONG-urile și populația locală din regiunea de studiu. Rezultatele obținute pot fiutilizate, de asemenea, la raportarea implementării politicilor și realizării măsurilor stipulate în Planurile Operaționale Regionale și Planurile de Activitate ale ADR Nord.

Lucrarea prezentată poate fi foarte utilă pentru APL-urile din regiune, care pot valorifica eficientint formațiile agregate în monografie în elaborarea strategiilor raionale fundamentate științific și în conștientizarea la nivel de date concrete a poziției și rolului fiecărui raion în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord. La fel, monografia realizată de mediul academic autohton reprezintă o resursă valoroasă pentru diverse studii și analize intra și inter-regionale atât pentru instituții publice generale și de profil, cât și pentruinstituții analitice din sectorul asociativ.

Prezenta monografie va avea o utilitate sporită în procesul de instruire și formare profesională la ciclul licență și masterat la specializările ecologie și protecția mediului, economia și managementul mediului, dezvoltare regională și locală etc. Caracterul interdisciplinar și complex al lucrării va genera interesul dinpartea cercetătorilor din științele economice și naturale și implementarea unor proiecte comune foarte necesare pentru realizarea eficientă a politicilor de dezvoltare la nivel regional și local.

Un aport considerabil la obținerea rezultatelor cercetărilor științifice prezentate în lucrarea de față l-a adus dr. Maria Sandu, laureată a Ordinului Republicii (anul 2021), cercetător științific coordonator din cadrul Laboratorului „Ecosisteme antropizate”.

Fișiere anexate:

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase