Prima   -  Publicații & produse media   -  Publicații - Monografie colectivă: „Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” (2021)

Monografie colectivă: „Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” (2021)

31.12.2021   595 accesări  

Monografia colectivă „Situația geodemografică a localităților urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” a fost elaborată în cadrul etapei a II-a (2021) a Proiectului de cercetare aplicativ 20.80009.7007.11 „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile″ (2020-2023) de către Laboratoarele „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” și „Ecourbanistică” ale Institutului de Ecologie și Geografie în colaborare cu specialiștii în domeniu de la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord.

Studiul cuprinde o problematică acută pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, situația geodemografică din regiune fiind profund marcată de un șir de probleme demografice. Autorii supun analizei cantitative și calitative mai multe probleme geodemografice actuale, cum ar fi: depopularea teritorială; declinul natural și mecanic al populației, îmbătrânirea demografică, presiunea demografică în creștere, reproducerea deficitară a populației și a forței de muncă, migrația de revenire etc. 

Studiul are la bază un suport informațional, grafic și cartografic variat și relevant. Monografia colectivă realizată va putea servi drept reper la elaborarea viitoarelor documente strategice în domeniu la nivel regional și local. De asemenea, materiale expuse în lucrare vor fi utile și pentru alți actori regionali implicați în procesul de dezvoltare regională și locală.

Potențialii beneficiari ai studiului pot fi: ADR Nord, consiliile raionale și locale din regiune, experți în domeniile vizate, centrele universitare și academice, autoritățile publice locale, precum și persoanele interesate de problematica geodemografică. Rezultatele obținute pot fi utilizate, de asemenea, la implementării politicilor și realizarea măsurilor stipulate în Planurile Operaționale Regionale și Planurile de Activitate ale ADR Nord.

Lucrarea prezentată poate fi utilă și pentru APL-urile din regiune, care ar putea valorifica eficient informațiile agregate în elaborarea strategiilor raionale, fundamentate științific și în conștientizarea la nivel de date concrete a poziției și rolului fiecărui raion în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord. Prezenta monografie va avea o utilitate sporită în procesul de instruire și formare profesională la ciclul licență și masterat la specializările dezvoltare regională și locală, demografie economică, geografie.

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase