Prima   -  Noutăți - Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări parvenite din partea aplicanților proiectelor admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023

Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări parvenite din partea aplicanților proiectelor admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023

17.11.2020   157 Accesări  

17 februarie 2021 este data-limită până când aplicanții proiectelor admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023 urmează să elaboreze Cererea completă de finanțare (CCF) împreună cu documentele însoțitoare, cum ar fi documentația tehnică de proiect, bugetul proiectului, matricea cadrului logic etc.

În acest context, vă propunem atenției unele răspunsuri și clarificări pe marginea celor mai frecvente întrebări parvenite din partea aplicanților.

Întrebări

Răspunsuri

La depunerea Cererii Complete de Finanțare trebuie să fie semnate din nou Declarația aplicantului și Declarațiile de parteneriat sau se poate de prezentat copii ale decarațiilor semnate în Etapa 1?

Regulamentul prevede prezentarea Declarațiilor Aplicantului și a Declarațiilor de Parteneriat semnate în perioada de elaborare a cererii complete de finanțare.

Se permite ca în Etapa 2 să fie efectuată schimbarea cu locul a aplicantului cu partenerul indicați în nota conceptuală a proiectului?

Nu se permite. Cererea Completă de finanțare trebuie să reeasă din Nota Conceptuală, fără a modifica esența proiectului.

În ce cazuri este necesară efectuarea expertizei ecologice pentru construcția unei noi clădiri?

Expertiza ecologică de stat este efectuată pentru obiectele care nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului și influenţează mediul şi/sau prevăd folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi subordonarea acestor obiecte, volumul investiţiilor capitale, sursa de finanţare şi modul de execuţie a lucrărilor de construcţii. 

Este supusă în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat documentația de proiect pentru domeniile și activitățile stabilite în Anexa nr. 1 la Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică.

Ce documente trebuie prezentate în cazul când aplicantul nu este proprietar al obiectul preconizat pentru reconstrucție în cadrul proiectului, dar l-a luat în folosință de la altă instuituție publică?

Aplicantul poate înainta proiecte doar pentru bunurile pe care le are în proprietate. Documentul confirmativ este Extrasul din registrul cadastral al bunurilor imobile (care va confirma dreptul de proprietate asupra terenurilor / clădirilor sau a infrastructurii).

Se poate de schimbat titlul proiectului indicat în Nota Conceptuală?

Nu se poate. CCF trebuie să păstreze titlul, aplicantul și Indicatorii principali ai proiectului. 

Studiu de fezabilitate pentru proiectele investiționale care includ lucrări ale căror valoare este mai mare de 5 mln lei este obligatoriu?

Elaborarea studiuliui de fezabilitate nu este obligatoriu, dar în caz că va fi prezentat proiectul va acumula puncte în plus la evaluare.

Care poate fi costul maxim al proiectului?

Costurile maxime ale proiectelor diferă în dependență de Program și sunt prevăzute în Regulamentul de desfășurare a Apelului competitiv la fiecare program și respectiv domeniu de intervenție. Astfel, pentru proiectele în domeniul Aprovizionării cu apă și sanitație costul maxim al proiectului este de 50 mln lei, inclusiv contribuția obligatorie prevăzută de Regulament. 

Pentru care proiecte este necesar Acordul de mediu?

Acordul de mediu este necesar pentru proiectele care cad sub incidența legii Nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Câte exemplare pe suport de hârtie de documente care se includ în dosarul de depunere a CCF trebuie prezentate? 

Dosarul complet CCF trebuie prezentat în 2 exemplare.

Documentația tehnică: 1 exemplar.

Ce se subînțelege prin bugetul pe activități?

Bugetul pentru activități include suma propusă pentru efectuarea unei activități în parte. Prin termenul de „Activitate” se subînțelege:

  • denumirea lucrărilor care se propun a face în conformitate cu documentația tehnică de proiect.  De exemplu: „Construcția rețelei de canalizare...”;
  • acțiuni adiționale cum ar fi:  Companii de contientizare..., altele conform obiectivelor specifice indicate în proiect.

Suma bugetului proiectului în cele 2 tabele trebuie să fie egal?

Da. Suma totală pentru bugetul pe activități și bugetul pe categorii trebuie să fie identice.

Care este data-limită de depunere a dosarului CCF?

Data-limită: 17 februarie 2021, ora 16:00, la sediul ADR Nord.

Precizări suplimentare:

  • Limitele minime și maxime prevăzute în Regulament nu trebuie depășite. Acestea se referă la bugetul total al proiectului, inclusiv cu cele 10% obligatorii.
  • Contribuția trebuie să fie de 10% obligatoriu și nu „cel puțin 10%”, „de la 10%” sau „minimum 10%” etc. Respectăm prevederile Regulamentului.
  • În situațiile ce nu sunt prevăzute în Regulament ne vom ghida din lecțiile învățate și experiența ADR Nord în implementarea proiectelor.
  • Celelalte costuri suplimentare, inclusiv cele în natură, nu sunt eligibile, dar sunt acceptate. Acestea nu se includ în bugetul total al proiectului.
  • Proiectele depuse trebuie să aibă o finalitate în corespundere cu indicatorii planificați.
Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase
Arrow Prev

     

  

Arrow Next