Prima   -  Noutăți - Maria Prisacari: Parteneriatul ADR Nord cu mediul științific este unul de durată și de mare perspectivă

Maria Prisacari: Parteneriatul ADR Nord cu mediul științific este unul de durată și de mare perspectivă

26.06.2020   739 Accesări  

Posibilitățile de valorificare a sectorului de cercetare şi inovare în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova sunt mari, însă deocamdată acest sector este puțin investigat și e caracterizat printr-un un grad scăzut al investițiilor. Este una dintre concluziile formulate în cadrul Conferinței naționale cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, ediția a IV-a, care își desfășoară lucrările în perioada 26-27 iunie a.c., în mediul on-line.

În mesajul său de la inaugurarea lucrărilor conferinței, directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Maria Prisacari, a menționat că cercetarea, inovarea și transferul tehnologic sunt măsuri prioritare în țara noastră, reflectate atât în documentele strategice naționale, cât și în Strategia de Dezvoltare Regională Nord. Totodată, șefa ADR Nord a menționat că, în Regiunea de Dezvoltare Nord, ca urmare a bunei colaborării dintre ADR Nord, Secția Nord a Acadeției de Științe a Moldovei (AȘM) și Universitatea de Stat „Alecu Russu” din Bălți (USARB), au fost efectuate mai multe cercetări în domeniul inovării și transferului tehnologic, precum și în domeniile prioritare ale dezvoltării regionale. „Consolidarea infrastructurii regionale de cercetare, inovare și transfer tehnologic va impulsiona şi accelera dezvoltarea regiunii, va crea premise pentru atragerea investiţiilor şi dezvoltarea afacerilor în regiune”, a specificat directorul ADR Nord, referindu-se, în acest context, la proiectul de creare a unui Centru de Inovare și Transfer Tehnologic în regiune, precum și la perspectiva de elaborare a Strategiei de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord.

Potrivit Mariei Prisacari, parteneriatul ADR Nord cu mediul științific este unul de durată și de mare perspectivă. „Constatăm cu satisfacție că împreună cu Secția Nord a AȘM și USARM reușim să organizăm an de an un șir de evenimente importante pentru regiunea noastră: conferințe, seminare, mese rotunde, traininguri. Printre care și mai multe ediții ale Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord”, a relevat șefa ADR Nord, Maria Prisacari.

După deschiderea solemnă a conferinței, participanții la eveniment s-au divizat în patru secțiuni tematice, printre care și o secțiune dedicată tehnicii, tehnologiilor inovaționale și transferului tehnologic. În cadrul acesteia, Mariana Cebotari, șefa Secției politici regionale și cooperare externă (SPRCE) a ADR Nord, a prezentat o analiză despre necesitatea identificării lanțului valoric al fructelor în Regiunea de Dezvoltare Nord (detalii mai jos, la rubrica „Fișiere anexate”).

„Producătorii și prelucrătorii producției agricole se confruntă cu un șir de probleme, fapt ce le creează mai multe constrângeri în activitatea lor: competitivitatea produselor, preferințele consumatorilor, accesul limitat la potențialele piețe de desfacere a producției. În acest context, lanțul valoric al fructelor permite actorilor să participe în discuții în care sunt identificate elementele lipsă ale lanțului. În cazul în care un element al lanțului este inactiv, atunci întregul sistem cedează, iată de ce este foarte important de privit întregul sistem în ansamblul său”, a argumentat șefa SPRCE.

Potrivit Marianei Cebotari, Programul regional sectroial în domeniul infrastucturii de sprijin a afacerilor în Regiunea Nord și Strategia în domeniul specializării economice în Regiunea Nord, elaborată cu suportul partenerilor din Cehia, sunt premise pentru elaborarea unui studiu în domeniul identificării lanțului valoric al fructelor în regiune.

Organizată de Secția Nord a AȘM în colaborare cu Zona Economică Liberă „Bălți”, ADR Nord, USARB, Institutul de Cercetări pentru culturile de câmp „Selecția” și S.A. „Moldagrotehnica”, conferința a reunit oameni de știință, profesori universitari, autorități publice locale, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ai instituțiilor și ai companiilor din regiune.

 
Arrow Prev

     

  

Arrow Next