Prima   -  Noutăți - Anunț privind selectarea reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord

Anunț privind selectarea reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord

04.11.2019   284 Accesări  

În vederea implementării Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și Hotărârii Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor societății civile și ai sectorului privat, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord).

Data-limită pentru recepţionarea dosarelor: 08.12.2019ora 23.59.

Reprezentanții societății civile

Condiții pentru înscriere la concurs

Dreptul de participare la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Minim 1 an experiență în implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării socio-economice în regiune (experiență de lucru cu parteneri de dezvoltare constituie un avantaj);
 • Experienţă şi calificări relevante pentru dezvoltarea regională.

Reprezentanții sectorului privat

Condiții pentru înscriere la concurs

Dreptul de participare la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Minim 1 an de activitate în sectorul privat;

De asemenea, vor fi luate în calcul următoarele aspecte:

 • Disponibilitatea candidatului de a se implica în activitățile specifice ale CRD Nord;
 • Disponibilitatea de a participa la ședințele CRD Nord.

Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (Piața Vasile Alecsandri, 8A, mun. Bălți) sau se expediază la e-mailul spsp.adrnord@gmail.com și trebuie să includă următoarele acte:

 1. Cerere pentru participare la concurs;
 2. CV-ul candidatului;
 3. Scrisoare de motivație a candidatului;
 4. Copia buletinului de identitate;
 5. Copia documentelor care certifică studiile;
 6. CV-ul întreprinderii/OSC;
 7. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii/OSC;
 8. Declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă performanțele profesionale, situațiile financiare pentru ultimul an ale OSC, în cazul întreprinderilor - Bilanţul Contabil - „Raportul de profit şi pierdere”.

Data-limită pentru recepţionarea dosarelor: 08.12.2019, ora 23.59.

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează. 

În baza dosarelor prezentate, Comisia de evaluare va selecta din fiecare raion câte un reprezentant al sectorului privat şi al societăţii civile cu statut de membru al CRD Nord.

Date de contact:

ADR Nord

 • Maria Prisacari, șefa Secției politici regionale și cooperare externă; tel.: (231) 26294;
 • Diana Josan, specialistă SPRCE; tel.: (231) 61980.
Arrow Prev

     

  

Arrow Next