Prima   -  Noutăți - Membrii CRD Nord au aprobat importante documente strategice și au audiat raportul de activitate al ADR Nord pe anul 2016

Membrii CRD Nord au aprobat importante documente strategice și au audiat raportul de activitate al ADR Nord pe anul 2016

18.01.2017   4425 accesări   ADR Nord

Bălți, 18 ianuarie 2017. Reuniți în cadrul primei ședințe ordinare din acest an, 32 din 48 de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) au aprobat trei documente strategice importante pentru asigurarea dezvoltării regionale la nordul Republicii Moldova. Este vorba de Programului regional sectorial (PRS) în domeniul sporirii atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Planului Operațional Regional (POR) Nord 2017-2020 și Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord și activității operaționale a Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord pentru anul 2017.

În cadrul ședinței, prezidată de către președintele raionului Edineț, Iurii Garas, specialiștii ADR Nord au adus la cunoștința membrilor CRD Nord informații despre realizările din 2016 și planurile ADR Nord pentru următoarea perioadă. Astfel, într-un raport ce a vizat activitățile de anul trecut, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a prezentat invitaților la eveniment cele mai importante rezultate obținute de specialiștii Agenției în activități de implementare a proiectelor de dezvoltare regională, planificare strategică și programare, organizare evenimente de anvergură și promovarea regiunii, relații internaționale, schimb de experiență și atragere investiții.

În raportul prezentat de către directorul Ion Bodrug se spune că ADR Nord a avut anul trecut în gestiune nouă proiecte de dezvoltare regională, în valoare totală de aproximativ 66 de milioane de lei. Șase proiecte au fost finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (52.682.910 de lei), două proiecte - din sursele Guvernului Germaniei (11.094.770 de lei), un proiect - din sursele Guvernului României (2.055.240 de lei).

Printre cele mai importante realizări de anul trecut în privința planificării și programării regionale, specialiștii ADR Nord au menționat elaborarea POR Nord 2017-2020 și PRS în domeniul dezvoltării atractivității turistice. De asemenea, specialiștii ADR Nord au lucrat și asupra elaborării PRS în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri.

Potrivit Ingăi Cojocaru, șefa Secției planificare strategică și programare a ADR Nord, documentele strategice menționate au fost elaborate în conformitate cu prevederile legislației naționale din domeniu, dar și din domenii interconectate procesului de dezvoltare regională.

Referindu-se la Programul de dezvoltare a turismului pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a menționat că acesta este un produs al tuturor celor care s-au implicat în elaborarea lui. „Programul demonstrează că la nordul Moldovei avem obiective turistice de care ne putem mândri, însă accesul către acestea trebuie să fie asigurat cu infrastructura necesară”, a subliniat directorul ADR Nord. În aceeași ordine de idei, secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Dorin Andros, a menționat că ADR Nord este prima insituție de dezvoltare din țară care a reușit să finalizeze elaborarea unui astfel de document, cu impact de lungă durată.

Cât despre cooperarea cu partenerii internaționali, ADR Nord a aprofundat în 2016 dialogul cu partenerii săi tradiționali din Letonia, România, Polonia, Cehia, inițiind în același timp legături noi de colaborare cu viitori parteneri din Estonia.

Totodată, menționăm că, în 2016, ADR Nord a pus bazele colaborării cu o serie de instituții naționale și internaționale. În acest sens, ADR Nord și-a exprimat intenția de colaborare cu Regiunea de Planificare Vidzeme din Letonia și a semnat acorduri de colaborare cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova, Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova. De asemenea, ADR Nord a facilitat încheierea acordurilor de colaborare dintre administrații publice locale din Letonia și cele de la nordul Moldovei. În acest sens, au fost facilitate încheierea a trei acorduri de colaborare pentru raionul Soroca, raionul Ocnița și satul Singureni, raionul Râșcani.

În 2016, specialiștii ADR Nord, membrii CRD Nord și autorități publice locale din regiune au efectuat, în total, 14 vizite de studii în România, Letonia, Slovacia, Polonia, Cehia, Germania, Belgia, Luxemburg.

Printre cele mai importante evenimente organizate anul trecut de ADR Nord menționăm Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a IV-a, eveniment de anvergură ce a inclus Simpozionul științifico-practic internațional la Bălți „Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare şi transfer tehnologic”, Forumul economic cu genericul „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”, Festivalul Mierii, ediția a III-a, precum și întrunirea moldo-letonă cu genericul „Cooperare moldo-letonă: seminar și misiune economică pentru dezvoltarea antreprenoriatului în regiuni”.

La prima ședință a CRD Nord din acest an s-a mai discutat despre proiectele dezvoltate în baza Programelor regionale sectoriale în domeniile Aprovizionare cu apă și canalizare, Managementul deșeurilor solide și Eficiența energetică a clădirilor publice, elaborate cu suportul Uniunii Europene prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. Dietrich Hahn, consultant internaţional superior GIZ, s-a referit la un șir de aspecte în privința următorilor pași în acest sens.

Totodată, membrii CRD Nord au fost informați despre PRS în domeniul infrastructurii de afaceri pentru Regiunea Nord, aflat în curs de elaborare. De asemenea, un subiect important al întrunirii a ținut de informarea membrilor Consiliului despre activitățile de consolidare a capacitaților CRD Nord.

DOCUMENTE

CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN), în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al RDN. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit. Mai multe detalii despre CRD Nord se găsesc AICI.

PREZENTĂRI

 

MASS-MEDIA DESPRE EVENIMENT