Prima   -  Noutăți - Primul atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul Drumuri regionale şi locale, în Regiunea Nord

Primul atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul Drumuri regionale şi locale, în Regiunea Nord

05.03.2014   2039 accesări  

Bălți, 5 martie 2014. A avut loc primul atelier de lucru cu genericul „Planificarea regională în sectorul drumurilor regionale şi locale în Regiunea Nord”, activitate de planificare strategică pentru identificarea necesităților de îmbunătățire a drumurilor regionale și locale.

Prin organizarea primului atelier de lucru de planificare regională în sectorul vizat, organizatorii au urmărit să lanseze activitatea grupului de lucru din Regiunea Nord, implicându-l în procesul de formulare a principalelor probleme regionale şi locale privitoare la drumuri şi accesibilitate. Acest atelier este parte a unor mese rotunde axate pe consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor planificării şi programării regionale şi locale.

În mesajul de deschidere a evenimentului, șeful adjunct al Direcţiei generale dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Igor Malai, a spus că atelierele de planificare regională sectorială sunt importante pentru toți cei care sunt implicați în procesul de dezvoltare regională. „Atelierul de azi și cele ce vor urma ne vor oferi posibilitatea să identificăm necesitatea raioanelor din nordul republicii în domeniul drumurilor”, a precizat funcționarul de la MDRC.

„Dacă în componența grupurilor de lucru din cadrul celorlalte 3 sectoare de planificare intră doar reprezentanți ai Consiliilor Raionale, din componența grupului de lucru a sectorului Drumuri regionale și locale am insistat să facă parte și reprezentanți ai Primăriilor, asta pentru a exclude factorul politic atunci când va veni timpul finanțării propunerilor de proiecte ca urmare a organizării acestei serii de ateliere. Eforturile noastre se vor solda cu posibilitatea de a obține finanțare din fondurile europene”, a menționat directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

Moderat de către Maria Prisacari, specialist în probleme strategice și planificare la ADR Nord, atelierul de lucru a fost împărțit în 3 sesiuni, în cadrul cărora, în contextul planificării şi programării regionale, participanții au discutat despre situaţia curentă din sectorul DRL în regiunile din republică și despre elaborarea programelor în sectorul DRL.

La atelierul de lucru au participat reprezentați de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID), Administraţia de Stat a Drumurilor (ASD), membrii grupului de lucru din RDN, specialişti de la ADR Nord, MSPL, S.A. „Drumuri”, Consiliile raionale din Regiunea Nord.

Fișele de proiecte vor fi rezultatul final al atelierelor de planificare regională sectorială, pregătite pentru a putea fi depuse la fondurile europene și prezentate donatorilor interesați.

Începând cu anul 2012, în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) sunt organizate astfel de ateliere de lucru în 3 domenii de intervenție: Aprovizionarea cu apă și canalizare (AAC), Managementul deșeurilor solide (MDS) și Eficiența energetică (EE). Din 2014, vor fi organizate ateliere de lucru similare și în domeniul planificării regionale în sectorul Drumuri regionale şi locale (DRL). Pentru cele 4 sectoare a fost creat câte un grup de lucru (GL). Împreună cu specialiști din cadrul ADR Nord, experți naționali și internaționali, GL vor participa la procesul de elaborare a planurilor regionale sectoriale integrate. Acest proces se va încheia către sfârșitul anului 2015.

Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud au fost, din anul 2010, implicate activ în procesele inițiale de dezvoltare regională, conduse de Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR-uri) și ADR-uri. Acest lucru a avut loc în cadrul unei politici regionale elaborată de MDRC.

Atelierele de lucru de planificare regională sectorială au loc cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, acordat în cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi serviciile publice locale în satele şi oraşele din Republica Moldova. Beneficiarul principal al proiectului este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), Agenţiile şi Consiliile Dezvoltare Regionale (ADR-uri & CDR-uri), comunităţile din regiunile de dezvoltare din țară.