Prima   -  Noutăți - Atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectoarele managementul deșeurilor solide și eficiență energetică

Atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectoarele managementul deșeurilor solide și eficiență energetică

29.11.2013   2120 accesări  

Bălți, 28 noiembrie 2013. În Regiunea Nord a avut loc cel de-al 5-lea atelier de lucru de dezvoltare a capacitățiilor de planificare sectorială la nivel regional și local în cadrul proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, aria de intervenție 2, „Planificarea și Programarea Regională” în vederea demarării procesului de planificare regională în sectorul Eficineța Energetică (EE) și sectorul Managementul Deșeurilor Solide (MDS).

Obiectivele acestui atelier de lucru sunt (a) prezentarea și aprobarea proiectului programului regional în domeniul eficienței energetice în clădirile publice și managementul deșeurilor solide și (a) a Listei A de concepte de proiecte posibile în domeniul Eficiență Energetică în clădirile publice. De asemenea, în cadrul acestui atelier se vor pune în discuție c) Profilurile Raionale pentru sectorul EE în clădirile publice.

Atelierul a fost organizat în 5 sesiuni: 1) Prezentarea rolului Programului Regionale în sectoarele EE și MDS în dezvoltarea regională; 2) Prezentarea proiectului Programului Regional în domeniul EE în clădiri publice; 3) Prezentarea proiectului Programului Regional în domeniul MDS; 4) Consultarea Profilurilor Raionale; 5) Aprobarea Listei A al Portofoliului de concepte de proiecte posibile în EE în clădiri publice.

Reprezentați de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, membrii grupului de lucru al Regiunii de Dezvoltare Nord, reprezentanți din partea administrațiilor publice locale (APL), specialiști de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), șefi de companii de salubrizare, reprezentanți ONG și studenți de la Academia de Administrare Publică (AAP), managerii energetici au lucrat în grupuri pentru a identifica și crea o viziune despre un sistem de management a deșeurilor solide în regiunea de Nord.

De asemenea, în cadrul acestui atelier au fost prezentate și aduse la cunoștință membrilor grupului de lucru din ambele sectoare Programul Regional Sectorial în domeniul Eficienței Energetice și a Managementul Deșeurilor Solide.

La nivel regional, se dorește o eficientizare a serviciilor publice în domeniul MDS si EE, inclusiv optimizarea nivelului calității acestor servicii prin acțiuni de modernizare a lor în corespundere cu standardele europene, precum și asigurarea conectării etapizate a acestor servicii la sistemele naționale.

Atelierul de lucru a avut loc cu sprijinul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, aria de intervenție 2, „Planificarea și Programarea Regională”, ce acordă suport Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și ADR-urilor în demararea procesului de planificare regională în sectorul MDS, prin implementarea principiului participativ. Acest proces se axează pe antrenarea reprezentaților grupului de lucru, precum și a altor actori interesați în luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit, în ateliere de lucru specializate. Acestea sunt organizate în cele trei regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova și au menirea să dezvolte capacitățile de planificare sectorială la nivel regional și local.