Prima   -  Noutăți - ADR Nord va colabora cu Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM

ADR Nord va colabora cu Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM

21.11.2013   2232 accesări  

Bălți, 21 Noiembrie 2013. Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), reprezentată de directorul Ion Bodrug, și Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), reprezentată de directorul Petru Cuza, au semnat un acord de colaborare în scopul cooperării dintre mediul academic și reprezentanții administrației publice locale la îmbunătățirea calității vieții și a factorilor din mediu în Regiunea de Dezvoltare Nord.

Semnarea Acordului de colaborare va duce la consolidarea capacităților instituționale, coparticiparea la elaborarea și implementarea unor politici publice la nivel regional în domeniul ecologic și punerea în practică a cercetărilor fundamentale ce vizează mediul ambiant.

Ca rezultat, Acordul de colaborare va contribui la inițierea următoarelor măsuri:

  • Identificarea oportunităților de aplicare a cercetărilor fundamentale din aria de procupare a Institutului;
  • Efectuarea unor studii relevante privind factorii nocivi asupra mediului, cu impact negativ pentru sănătatea pupulației din RDN;
  • Elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a programelor de dezvoltare regională;
  • Acordarea statutului de consultant administrației publice locale de nivelul I și II în procesul de elaborare a strategiilor locale privind mediul ambiant;
  • Realizarea unor proiecte comune în diverse domenii: economia mediului; biogeocenologia; calitatea mediului; climatologia; ecobioindicația și radiologia etc.

Parteneriatul dintre cele două instituții are drept obiectiv general stabilirea unei colaborări continue și eficiente între instituții, în vederea elaborării și implementării politicilor publice la nivel regional în domeniul ecologic și este stabilit pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia.