Prima   -  Noutăți - Al 4-lea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul alimentarea cu apă și canalizare

Al 4-lea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul alimentarea cu apă și canalizare

31.10.2013   826 Accesări  

Bălți, 31 octombrie 2013. A avut loc cel de-al 4-lea atelier de lucru cu genericul „Planificarea regională în sectorul alimentarea cu apă și canalizare (AAC) în Regiunea de Dezvoltare Nord".

Atelierul a fost moderat de către șefa Secției planificare strategică și programare a ADR Nord, Inga Cojocaru, și a fost împărțit în 6 sesiuni de lucru: 1) Prezentarea fiselor raionale; 2) Prezentarea previziunilor privind dezvoltarea serviciilor de AAC, orizont 2020 pentru Regiunea  Nord; 3) Exercițiu practic. Formarea viziunii privind dezvoltarea serviciilor de AAC, orizont 2020 pentru Regiunea Nord; 4) Durabilitatea proiectelor. Analiza riscurilor în dezvoltarea sectorului AAC; 5) Aspecte de gender în planificarea regională a serviciilor de AAC; 6) Prezentarea conținutului Planului Sectorial Regional pentru serviciile de AAC in regiunea  Nord.

Dacă în timpul primelor 3 ateliere organizatorii au urmărit implicarea activă a tuturor factorilor interesați din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) în dezvoltarea unui plan integrat sectorial în domeniul alimentării cu apă și canalizare (AAC), elaborarea în mod participativ a viziunii cu privire la nivelul serviciilor în domeniul AAC la nivel regional către anul 2018 și analiza situației hidrologice în raioanele din RDN, la cel de al 4-lea atelier au fost prezentate fișele raioanelor în baza rezultatelor celui de-al 3-lea atelier de lucru și a informațiilor suplimentare transmise de la raioane, menite să faciliteze procesul de planificare sectorială în regiune. Totodată, au fost prezentate previziunile privind dezvoltarea serviciilor de AAC către anul 2020, au fost puse în discuție aspecte de gender în sectorul AAC și au fost identificate unele riscuri.

Fișele de proiecte vor fi rezultatul final al atelierelor de planificare regională sectorială, pregătite pentru a putea fi depuse la fondurile europene și prezentate donatorilor interesați.

La atelierul de lucru au participat reprezentați de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Ministerul Mediului, membrii grupului de lucru din RDN, reprezentanți ai operatorilor de apă din regiune, specialiști de la ADR Nord, reprezentanți GIZ și ONG, precum și masteranzi de la Academia de Administrare Publică.

Începând cu anul 2010, Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud au fost implicate activ în procesele inițiale de dezvoltare regională, conduse de Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR-uri) și ADR-uri. Acest lucru a avut loc în cadrul unei politici regionale care a fost elaborată de MDRC.

Cele trei domenii de intervenție stabilite până în prezent sunt Apă și Sanitație, Managementul Deșeurilor și Eficiența Energetică a clădirilor publice. Pentru fiece domeniu a fost creat un grup de lucru care, împreună cu specialiștii ADR Nord și experți naționali și internaționali, vor participa la procesul de elaborare a planurilor sectoriale integrate. Acest proces se va finaliza spre sfârșitul anului 2015.

Atelierul de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul AAC a avut loc cu sprijinul proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale", aria de intervenție 2, „Planificarea și Programarea Regională", prin care se acordă suport MDRC și ADR-urilor în demararea procesului de planificare regională în sectorul AAC, prin implementarea principiului participativ. Acest proces se axează pe antrenarea reprezentaților grupului de lucru, precum și a altor actori interesați în luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit, în ateliere de lucru specializate. Organizate în cele 3 regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova, atelierele vor contribui la dezvoltarea capacităților de planificare sectorială la nivel regional și local.

 
Arrow Prev

      

   

Arrow Next