2015

  Ședința CRD Nord din 03.04.2015
  Proces–verbal nr. 1 al Comisiei de selectare a reprezentanților sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare Nord, Centru și Sud
  Proces–verbal nr.1 al Comisiei de selectare a reprezentanților societății civile în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare Nord, Centru și Sud
  Ședința CRD Nord din 29.09.2015