<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord]]> https://www.adrnord.md/ 18.07.2024 ro https://www.adrnord.md/ Copyright (c) 2024 https://www.adrnord.md/HG Nr. 728 din 26-09-2023 cu privire la site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora <![CDATA[HG Nr. 728 din 26-09-2023 cu privire la site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4592&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-728-din-26-09-2023-cu-privire-la-site-urile-web-oficiale-ale-autoritatilor-i-institutiilor-publice-i-cerintele-minime-privind-profilurile-de-socializare-ale-acestora/ ]]> 26.09.2023 16:49 HG Nr. 79 din 22-02-2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova <![CDATA[HG Nr. 79 din 22-02-2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4707&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-79-din-22-02-2023-pentru-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-1272008-cu-privire-la-masurile-de-realizare-a-Legii-nr-4382006-privind-dezvoltarea-regionala-in-Republica-Moldova/ ]]> 22.02.2023 16:57 HG Nr. 957 din 28-12-2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (aducerea în concordanță a cadrului normativ existent în domeniul dezvoltării regionale și locale) <![CDATA[HG Nr. 957 din 28-12-2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (aducerea în concordanță a cadrului normativ existent în domeniul dezvoltării regionale și locale) // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4710&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-957-din-28-12-2022-cu-privire-la-modificarea-unor-hotarari-ale-Guvernului-aducerea-in-concordanta-a-cadrului-normativ-existent-in-domeniul-dezvoltarii-regionale-i-locale/ ]]> 28.12.2022 16:12 HG Nr. 912 din 21-12-2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Documentul unic de program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 <![CDATA[HG Nr. 912 din 21-12-2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Documentul unic de program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4706&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-912-din-21-12-2022-pentru-modificarea-anexei-nr-2-la-Documentul-unic-de-program-pentru-anii-2022-2024-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr-232022/ ]]> 21.12.2022 16:33 HG Nr. 758 din 02-11-2022 pentru transmiterea unui bun imobil și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile <![CDATA[HG Nr. 758 din 02-11-2022 pentru transmiterea unui bun imobil și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4705&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-758-din-02-11-2022-pentru-transmiterea-unui-bun-imobil-i-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-3512005-cu-privire-la-aprobarea-listelor-bunurilor-imobile-proprietate-publica-a-statului-i-la-transmiterea-unor-bunuri-imobile/ ]]> 02.11.2022 15:29 HG Nr. 638 din 14-09-2022 pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași <![CDATA[HG Nr. 638 din 14-09-2022 pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4704&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-638-din-14-09-2022-pentru-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-declararea-utilitatii-publice-de-interes-national-a-lucrarilor-de-constructie-a-apeductului-magistral-Chiinau-Straeni-Calarai/ ]]> 14.09.2022 16:23 HG Nr. 536 din 22-07-2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 <![CDATA[HG Nr. 536 din 22-07-2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4703&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-536-din-22-07-2022-pentru-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-232022-cu-privire-la-aprobarea-Documentului-unic-de-program-pentru-anii-2022-2024/ ]]> 22.07.2022 16:14 HG Nr. 351 din 01-06-2022 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, semnat la Washington la 21 aprilie 2022 <![CDATA[HG Nr. 351 din 01-06-2022 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, semnat la Washington la 21 aprilie 2022 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4699&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-351-din-01-06-2022-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-ratificarea-Acordului-de-finantare-dintre-Republica-Moldova-i-Asociatia-Internationala-de-Dezvoltare-in-vederea-realizarii-Proiectului-Securitatea-aprovizionarii-cu-apa-i-sanitatie-in-Moldova-semnat-la-Washington-la-21-aprilie-2022/ ]]> 01.06.2022 16:47 HG Nr. 358 din 01-06-2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 271/2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală <![CDATA[HG Nr. 358 din 01-06-2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 271/2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4702&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-358-din-01-06-2022-pentru-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-2712022-cu-privire-la-organizarea-i-functionarea-Institutiei-Publice-Oficiul-National-de-Dezvoltare-Regionala-i-Locala/ ]]> 01.06.2022 15:10 HG Nr. 271 din 20-04-2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală <![CDATA[HG Nr. 271 din 20-04-2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4664&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-271-din-20-04-2022-cu-privire-la-organizarea-i-functionarea-Institutiei-Publice-Oficiul-National-de-Dezvoltare-Regionala-i-Locala/ ]]> 20.04.2022 16:41 HG Nr. 262 din 20-04-2022 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la 20 mai 2021 <![CDATA[HG Nr. 262 din 20-04-2022 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la 20 mai 2021 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4700&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-262-din-20-04-2022-cu-privire-la-initierea-negocierilor-asupra-proiectului-Protocolului-de-amendare-a-Acordului-dintre-Guvernul-Republicii-Moldova-i-Guvernul-Romaniei-privind-reglementarea-construirii-unor-apeducte-semnat-la-20-mai-2021/ ]]> 20.04.2022 15:54 HG Nr. 172 din 16-03-2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale <![CDATA[HG Nr. 172 din 16-03-2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4663&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-172-din-16-03-2022-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-organizarea-i-functionarea-Consiliului-National-de-Coordonare-a-Dezvoltarii-Regionale-i-Locale/ ]]> 16.03.2022 16:36 HG Nr. 152 din 09-03-2022 сu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală <![CDATA[HG Nr. 152 din 09-03-2022 сu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4594&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-152-din-09-03-2022-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-gestionarea-mijloacelor-financiare-ale-Fondului-national-pentru-dezvoltare-regionala-i-locala/ 09.03.2022 16:41 HG Nr. 40 din 26-01-2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028 <![CDATA[HG Nr. 40 din 26-01-2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4662&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-40-din-26-01-2022-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-regionala-a-Republicii-Moldova-pentru-anii-2022-2028/ ]]> 26.01.2022 16:09 HG Nr. 27 din 19-01-2022 cu privire la instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes national a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași <![CDATA[HG Nr. 27 din 19-01-2022 cu privire la instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes national a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4701&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-27-din-19-01-2022-cu-privire-la-instituirea-Comisiei-de-cercetare-prealabila-pentru-declararea-utilitatii-publice-de-interes-national-a-lucrarilor-de-constructie-a-apeductului-magistral-Chiinau-Straeni-Calarai/ ]]> 19.01.2022 15:03 HG Nr. 23 din 12-01-2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 <![CDATA[HG Nr. 23 din 12-01-2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4623&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-23-din-12-01-2022-cu-privire-la-aprobarea-Documentului-unic-de-program-pentru-anii-2022-2024/ 12.01.2022 16:00 HG Nr. 916 din 16-12-2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027 <![CDATA[HG Nr. 916 din 16-12-2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4616&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-916-din-16-12-2020-cu-privire-la-aprobarea-Programului-national-de-dezvoltare-a-oraelor-poli-de-cretere-in-Republica-Moldova-pentru-anii-2021-2027/ 16.12.2020 16:34 HG Nr. 485 din 29-06-2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 <![CDATA[HG Nr. 485 din 29-06-2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=2872&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-485-din-29-06-2017-pentru-aprobarea-Planului-de-actiuni-privind-implementarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-regionala-pentru-anii-2016-2020/ ]]> 29.06.2017 13:24 HG Nr. 203 din 29-03-2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020 <![CDATA[HG Nr. 203 din 29-03-2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=2871&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-203-din-29-03-2017-cu-privire-la-aprobarea-Documentului-unic-de-program-pentru-anii-2017-2020/ ]]> 29.03.2017 13:16 HG Nr. 749 din 10-06-2016 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 <![CDATA[HG Nr. 749 din 10-06-2016 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=2870&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-749-din-10-06-2016-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-regionala-pentru-anii-2016-2020/ ]]> 10.06.2016 13:06 HG Nr. 665 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică <![CDATA[HG Nr. 665 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4617&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-665-din-27-05-2016-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-achizitiile-publice-de-valoare-mica/ 27.05.2016 16:56 HG Nr. 199 din 20-03-2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014–2030)​ <![CDATA[HG Nr. 199 din 20-03-2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014–2030)​ // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4588&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-199-din-20-03-2014-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-de-alimentare-cu-apa-i-sanitatie-20142030/ 20.03.2014 14:37 HG Nr. 1073 din 27-12-2013 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 <![CDATA[HG Nr. 1073 din 27-12-2013 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=2873&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-1073-din-27-12-2013-cu-privire-la-aprobarea-Planului-national-de-actiuni-in-domeniul-energiei-din-surse-regenerabile-pentru-anii-2013-2020/ ]]> 27.12.2013 13:33 HG Nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015 <![CDATA[HG Nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=2869&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-685-din-04092013-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-regionala-pentru-anii-2013-2015/ ]]> 04.09.2013 12:57 HG Nr. 102 din 05-02-2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 <![CDATA[HG Nr. 102 din 05-02-2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=2876&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-102-din-05-02-2013-cu-privire-la-Strategia-energetica-a-Republicii-Moldova-pana-in-anul-2030/ ]]> 05.02.2013 13:52 HG Nr. 933 din 18.12.2012 cu privire la Documentul Unic de Program pentru anii 2013-2015 <![CDATA[HG Nr. 933 din 18.12.2012 cu privire la Documentul Unic de Program pentru anii 2013-2015 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=2868&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-933-din-18122012-cu-privire-la-Documentul-Unic-de-Program-pentru-anii-2013-2015/ ]]> 18.12.2012 12:51 HG Nr. 188 din 03-04-2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet <![CDATA[HG Nr. 188 din 03-04-2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=4598&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-188-din-03-04-2012-privind-paginile-oficiale-ale-autoritatilor-administratiei-publice-in-reteaua-Internet/ ]]> 06.04.2012 15:02 HG Nr. 772 din 26-08-2010 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2010-2012 <![CDATA[HG Nr. 772 din 26-08-2010 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2010-2012 // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=2867&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-772-din-26-08-2010-cu-privire-la-aprobarea-Documentului-Unic-de-Program-pentru-anii-2010-2012/ ]]> 26.08.2010 12:46 HG Nr. 158 din 04-03-2010 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională <![CDATA[HG Nr. 158 din 04-03-2010 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=2866&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-158-din-04-03-2010-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-regionala/ ]]> 04.03.2010 12:39 HG Nr. 1305 din 21-11-2008 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale <![CDATA[HG Nr. 1305 din 21-11-2008 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale // Acte normative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=503&id=2865&t=/Legislatie/Acte-normative/HG-Nr-1305-din-21-11-2008-cu-privire-la-Consiliul-National-de-Coordonare-a-Dezvoltarii-Regionale/ ]]> 21.11.2008 12:35