<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord]]> https://www.adrnord.md/ 13.06.2024 ro https://www.adrnord.md/ Copyright (c) 2024 https://www.adrnord.md/LEGE Nr. 148 din 09-06-2023 privind accesul la informațiile de interes public <![CDATA[LEGE Nr. 148 din 09-06-2023 privind accesul la informațiile de interes public // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=4591&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-148-din-09-06-2023-privind-accesul-la-informatiile-de-interes-public/ 09.06.2023 15:40 LEGE Nr. 326 din 01-12-2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte și a Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte <![CDATA[LEGE Nr. 326 din 01-12-2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte și a Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=4708&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-326-din-01-12-2022-pentru-ratificarea-Acordului-dintre-Guvernul-Republicii-Moldova-i-Guvernul-Romaniei-privind-reglementarea-construirii-unor-apeducte-i-a-Protocolului-de-amendare-a-Acordului-dintre-Guvernul-Republicii-Moldova-i-Guvernul-Romaniei-privind-reglementarea-construirii-unor-apeducte/ ]]> 01.12.2022 15:00 LEGE Nr. 296 din 27-10-2022 privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași <![CDATA[LEGE Nr. 296 din 27-10-2022 privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=4709&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-296-din-27-10-2022-privind-declararea-utilitatii-publice-de-interes-national-pentru-lucrarile-de-constructie-a-apeductului-magistral-ChiinauStraeniCalarai/ ]]> 27.10.2022 16:05 LEGE Nr. 169 din 23-06-2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” <![CDATA[LEGE Nr. 169 din 23-06-2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=4661&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-169-din-23-06-2022-pentru-ratificarea-Acordului-de-finantare-dintre-Republica-Moldova-i-Asociatia-Internationala-pentru-Dezvoltare-in-vederea-realizarii-Proiectului-Securitatea-aprovizionarii-cu-apa-i-sanitatie-in-Moldova/ ]]> 23.06.2022 15:42 LEGE Nr. 29 din 10-02-2022 pentru modificarea unor acte normative <![CDATA[LEGE Nr. 29 din 10-02-2022 pentru modificarea unor acte normative // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=4660&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-29-din-10-02-2022-pentru-modificarea-unor-acte-normative/ ]]> 01.03.2022 16:34 LEGE Nr. 27 din 10-02-2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală <![CDATA[LEGE Nr. 27 din 10-02-2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=4615&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-27-din-10-02-2022-privind-Fondul-national-pentru-dezvoltare-regionala-i-locala/ 10.02.2022 16:11 LEGE Nr. 157 din 04-11-2021 pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova <![CDATA[LEGE Nr. 157 din 04-11-2021 pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=4659&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-157-din-04-11-2021-pentru-modificarea-Legii-nr-4382006-privind-dezvoltarea-regionala-in-Republica-Moldova/ ]]> 04.11.2021 15:21 LEGE Nr. 307 din 22-12-2016 pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova <![CDATA[LEGE Nr. 307 din 22-12-2016 pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2859&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-307-din-22-12-2016-pentru-completarea-Legii-nr-438-XVI-din-28-decembrie-2006-privind-dezvoltarea-regionala-in-Republica-Moldova/ ]]> 22.12.2016 09:01 LEGE Nr. 239 din 13-10-2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 <![CDATA[LEGE Nr. 239 din 13-10-2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2855&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-239-din-13-10-2016-pentru-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-regionala-pentru-anii-2016-2020/ ]]> 13.10.2016 08:33 LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice <![CDATA[LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2858&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-131-din-03-07-2015-privind-achizitiile-publice/ ]]> 03.07.2015 08:55 LEGE Nr. 166 din 11-07-2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020” <![CDATA[LEGE Nr. 166 din 11-07-2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020” // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2854&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-166-din-11-07-2012-pentru-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-Moldova-2020/ ]]> 11.07.2012 08:27 LEGE Nr. 163 din 09-07-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție <![CDATA[LEGE Nr. 163 din 09-07-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2861&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-163-din-09-07-2010-privind-autorizarea-executarii-lucrarilor-de-constructie/ ]]> 09.07.2010 09:24 LEGE Nr. 239 din 13-11-2008 privind transparența în procesul decizional <![CDATA[LEGE Nr. 239 din 13-11-2008 privind transparența în procesul decizional // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2863&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-239-din-13-11-2008-privind-transparenta-in-procesul-decizional/ ]]> 13.11.2008 09:33 LEGE Nr. 179 din 10-07-2008 cu privire la parteneriatul public-privat <![CDATA[LEGE Nr. 179 din 10-07-2008 cu privire la parteneriatul public-privat // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2857&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-179-din-10-07-2008-cu-privire-la-parteneriatul-public-privat/ ]]> 10.07.2008 08:51 Legea nr. 295 din 21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare pe anii 2008-2011 <![CDATA[Legea nr. 295 din 21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare pe anii 2008-2011 // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2853&t=/Legislatie/Acte-legislative/Legea-nr-295-din-21122007-pentru-aprobarea-Strategiei-Nationale-de-Dezvoltare-pe-anii-2008-2011/ ]]> 21.12.2007 08:22 LEGE Nr. 96 din 13-04-2007 privind achizițiile publice <![CDATA[LEGE Nr. 96 din 13-04-2007 privind achizițiile publice // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2856&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-96-din-13-04-2007-privind-achizitiile-publice/ ]]> 13.04.2007 08:43 LEGE Nr. 438 din 28-12-2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova <![CDATA[LEGE Nr. 438 din 28-12-2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2852&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-438-din-28-12-2006-privind-dezvoltarea-regionala-in-Republica-Moldova/ ]]> 28.12.2006 08:17 LEGE Nr. 721 din 02-02-1996 privind calitatea în construcții <![CDATA[LEGE Nr. 721 din 02-02-1996 privind calitatea în construcții // Acte legislative]]> https://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=502&id=2862&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-721-din-02-02-1996-privind-calitatea-in-constructii/ ]]> 02.02.1996 09:28