Denumire proiect Rețeaua Start-up Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord
Data de start și finalizare 01.06.2022 - 13.07.2023
Domeniu Documentul Unic de Program 2022-2024
FNDRL
Valorificarea infrastructurilor de afaceri
Proiecte de infrastructură
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul IP „IAS Gunar Due Gundersen”
Parteneri
 • Consiliul Raional Soroca
 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
 • IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca
 • Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”
 • Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca
 • Școala Profesională din Soroca
 • LT „Constantin Stere” din Soroca
Produsele proiectului
 • 515 mp de pereți exteriori termoizolați, prin sistem de fațadă ventilată
 • 551 mp de pereți exteriori termoizolați prin aplicarea placajului Klinker
 • 1 sistem fotovoltaic instalat, 15 kW
 • Cazangerie modernizată, prin schimbarea cazanelor, 180 kW
 • Holul edificiului reparat, 65,5 mp
 • Amenajarea teritoriului în fața clădirii renovate, 700 mp
Rezultatele proiectului

Printre beneficiarii proiectului se numără cei 20 de rezidenți ai Incubatorului de Afaceri din Soroca, elevii de la instituțiile de învățământ din Soroca, circa 80 de mii de locuitori și cel puțin 50 de agenți economici din raioanele Soroca, Florești, Drochia și Dondușeni.

Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • Creșterea și stimularea potențialului antreprenorial al RDN și revoluționarea culturii antreprenoriale în Regiunea de Dezvoltare Nord.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea, valorificarea și promovarea a 6 instituții de suport în afaceri în RDN în perioada de implementare a proiectului și post-implementare;
 • Dinamizarea cu circa 25% a culturii antreprenoriale în Regiunea de Dezvoltare Nord: formarea unui mecanism de stimulare a noii generații de antreprenori (rețea de laboratoare de afaceri – RLA), în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare;
 • Dezvoltarea și consolidarea educației antreprenoriale în 3 colegii, 1 școală profesională și 1 liceu teoretic din Regiunea de Dezvoltare Nord, în perioada de implementare și post-implementare a proiectului.
Valoarea totală a proiectului
 • 6.697.678,14 MDL, cost total
 • 5,5 mil. MDL, finanțare FNDRL
 • 547 mii MDL, cofinanțare IP „IAS Gunar Due Gundersen”
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT