Denumire proiect Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, orașul Dondușeni
Data de start și finalizare 30.01.2024 -
Domeniu Documentul Unic de Program 2022-2024
FNDRL
Dezvoltare urbană
Proiecte de infrastructură
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria orașului Dondușeni
Parteneri

AO „Trai decent pentru dondușeneni”

Produsele proiectului
 • Teren de minifotbal cu gazon artificial, suprafața – 2016 mp
 • Teren multisport (baschet și volei) – 720 mp
 • Teren de workout cu înveliș EPDM (15x20 m) – 300 mp
 • Teren de fitness cu înveliș EPDM (15x20 m) – 300 mp
 • Țevi din PVC pentru drenaj – 242 m
 • Pavaje din beton vibropresat – 500 mp
 • Pavaje din beton vibropresat – 4 mp
 • 1 îngrădire la terenuri sportive
 • 2 porți de fotbal
 • 2 seturi de baschet
 • 2 set piloni volei
 • 0,8 ha, teritoriu amenajat
Rezultatele proiectului

Produsul final al proiectului constă în reconstrucția, amenajarea și includerea în circuitul public a peste 7000 mp de teren, valorificat în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai a cetățenilor. În zona verde se propune întărirea digurilor canalului de scurgere a apelor pluviale, care va elimina înmlăștinirea gospodăriilor cetățenilor, zonei verzi și a terenului sportiv propus spre reconstrucție. Din grupul-țintă al proiectului fac parte: 8794 locuitori ai orașului Dondușeni, inclusiv 245 elevi ai Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, 166 elevi ai Liceului Teoretic „Gaudeamus” și 538 elevi ai Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”.

Beneficiari finali

 • Administrația publică locală
 • Școala de sport
 • Asociația raională de fotbal
 • Echipele de baschet și volei din orașul Dondușeni, amatorii de sport și viață activă fizic
 • Consiliul Local al Tinerilor
 • Agenții economici din proximitate
 • Proprietarii gospodăriilor amplasate în vecinătatea sectorului revitalizat
Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • Revigorarea zonei degradate din orașul Dondușeni prin reabilitarea infrastructurii de agrement sportiv și de odihnă bazat pe calitate-mediu-sănătate

Obiective specifice

 • Reabilitarea infrastructurii de agrement sportiv în orașul Dondușeni, în termen de 10 luni
 • Extinderea spațiilor publice verzi și de odihnă adaptate la necesitățile locuitorilor și oaspeților orașului Dondușeni, în termen de 10 luni
 • Sensibilizarea cetățenilor cu privire la modul sănătos de viață în perioada de implementare și post-implementare a proiectului
Valoarea totală a proiectului
 • 10.262.495,36 MDL, cost total
 • 9.236.245,82 MDL, solicitat din FNDRL
 • 1.026.249,54 MDL, cofinanțare Primăria or. Dondușeni
 • Alocat în 2024: 6.000.000,00 MDL / Decizia CNCDRL 3/24 din 29.01.2024
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT