Denumire proiect Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, municipiul Soroca
Data de start și finalizare 30.01.2024 -
Domeniu Documentul Unic de Program 2022-2024
FNDRL
Dezvoltare urbană
Proiecte de infrastructură
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria municipiului Soroca
Produsele proiectului
 • Instituția de educație timpurie din zona de revitalizare a mun. Soroca reabilitată și modernizată conform standardelor europene
 • Reparația capitală a clădirii, suprafață: 1200 mp
 • 520 mp de acoperiș ai clădirii Instituției de Educație Timpurie nr. 7 „Calina” reconstruiți
 • Instalarea unui sistem de încălzire autonom conectat la energie electrică regenerabilă
Rezultatele proiectului
 • O instituție educațională modernizată și reabilitată prin repararea capitală a clădirii
 • Condiții moderne de interacțiune și educație create pentru copiii de vârstă preșcolară din IET nr. 7 „Calina” Zona de Revitalizare a municipiului Soroca
 • Nevoile fizice, sociale și emoționale ale circa 400 părinți ai copiilor care frecventează instituția satisfăcute
 • Crește imaginea APL grație îmbunătățirii condițiilor în IET mun. Soroca

Beneficiarii finali

 • 100 copii de vârstă preșcolară, inclusiv de origine romă, din Zona de revitalizare a municipiului Soroca
 • 23 cadre didactice și nedidactice angajate în instituție
 • Circa 10.000 de locuitori din partea de deal a mun. Soroca
 • 35.000 de locuitori ai mun. Soroca
 • Primăria municipiului Soroca
Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice axată pe crearea condițiilor optime pentru procesul educațional al copiilor de vârstă preșcolară din Zona de revitalizare printr-un proces activ de participare și implicare a membrilor comunității

Obiective specifice

 • Modernizarea și eficientizarea IET nr. 7 „Calina” din mun. Soroca prin realizarea lucrărilor de reparație capitală a 1200 mp ai clădirii, până la finele anului 2024
 • Sporirea securității spațiilor publice și îmbunătățirea condițiilor de educație timpurie pentru 100 copii de vârstă preșcolară, inclusiv de origine romă, și a condițiilor de muncă pentru 23 angajați în IET nr. 7 „Calina” mun. Soroca pe parcursul a 18 luni
 • Informarea și sensibilizarea comunității locale privind oportunitățile create pentru dezvoltarea mediului educațional și promovarea rezultatelor proiectului timp de 18 luni
Valoarea totală a proiectului
 • 7.163.409 MDL, cost total
 • 6.447.068 MDL, solicitat din FNDRL
 • 716.341 MDL, cofinanțare Primăria mun. Soroca
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT