Denumire proiect Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2
Data de start și finalizare 14.06.2022 - 06.07.2023
Domeniu Documentul Unic de Program 2022-2024
FNDRL
Asigurare cu apă și canalizare
Proiecte de infrastructură
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul Raional Florești
Parteneri
 • Primăria comunei Izvoare
 • Primăria comunei Iliciovca
 • Primăria comunei Trifănești
 • Primăria comunei Sevirova
 • SA „Servicii Comunale Florești”
Produsele proiectului
 • 16,8 km de rețele de apeduct magistrale
 • 53,1 km de rețele de apeduct interne
 • 6 castele de apă
 • 1 stație de pompare a apei potabile
Rezultatele proiectului

Apa potabilă din râul Nistru a ajuns în comunele Iliciovca (satul Iliciovca), Sevirova (satele Sevirova și Ivanovca), Trifănești (satele Trifănești și Alexandrovca) și Izvoare din raionul Florești. De noul sistem de alimentare cu apă beneficiază 22 de instituții publice, 52 de agenți economici și circa 6000 de locuitori din cele șase localități rurale.

Obiectivele proiectului

Locuitorii, instituțiile publice și agenții economici din 6 localități din raioanele Florești și Soroca vor avea acces la infrastructura extinsă și serviciul public regional de alimentare cu apă și sanitație, pentru atragerea investițiilor în Regiunea de Nord și ridicarea calității vieții.

Valoarea totală a proiectului
 • 35.876.486,14 MDL, cost total
 • 32.161.873 MDL, finanțarea FNDRL
 • 3.714.612 MDL, cofinanțarea CR Florești
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT