Denumire proiect Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia
Data de start și finalizare 08.12.2017 - 16.12.2021
Domeniu Uniunea Europeană
Asigurare cu apă și canalizare
Proiecte de infrastructură
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria orașului Drochia
Parteneri
 • Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • Consiliul Raional Drochia
 • Primăria orașului Drochia
Produsele proiectului
 • 19,5 km de rețea de alimentare cu apă reabilitate
 • 5 sonde arteziene reabilitate
 • 1.200 conexiuni a consumatorilor

La Stația de pompare a apei SP-2:

 • construcția stației de pompare a apei
 • construcția stației de tratare a apei potabile
 • reabilitarea a 2 rezervoare de apă V=1000 metri cubi
 • construcția unui nou rezervor de apă V=150 metri cubi
 • construcția depozitului pentru păstrarea reactivelor

La Stația de pompare a apei SP-3:

 • reabilitarea a 3 rezervoare de apă (1xV=1.000 metri cubi, 2xV=300 metri cubi)
 • construcția unui nou rezervor de apă V=1.000 metri cubi
 • reparația clădirii SP-3 și instalarea pompelor
 • instalarea panoului de automatizare și transmiterea datelor la SCAT
Rezultatele proiectului
 • 20.295 de locuitori ai orașului Drochia beneficiază de servicii modernizate de alimentare cu apă potabilă.
 • Prestatorul de servicii de AAC „Apă-Canal Drochia” este capabil să gestioneze eficient serviciul îmbunătățit în baza Planului de afaceri elaborat.
 • Două documente strategice raionale și locale în sectorul aprovizionării cu apă și sanitație, armonizate cu obiectivele strategice naționale.
Obiectivele proiectului
 • Acces la servicii de apă îmbunătățite pentru locuitorii orașului Drochia
Valoarea totală a proiectului
 • 92.242.134,46 MDL, cost total
 • 85.763.802,46 MDL, finanțare UE
 • 5.978.332,00 MDL, cofinanțare Primăria or. Drochia
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT