Denumire proiect Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești
Data de start și finalizare 30.11.2020 - 31.05.2022
Domeniu Uniunea Europeană
Asigurare cu apă și canalizare
Proiecte de infrastructură
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria orașului Fălești
Parteneri
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale si Mediului
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • Consiliul Raional Fălești
 • Primăria orașului Fălești
Produsele proiectului
 • 31,4 km de rețele de alimentare cu apă reabilitate și extinse, dintre care 18,4 km – aducție magistrală și 13 km – conectări individuale
 • 113 cămine de vizitare construite
 • 62 de hidranți montați
Rezultatele proiectului
 • Circa 16.500 de locuitori ai orașului Fălești beneficiază de servicii modernizate de alimentare cu apă potabilă
 • Prestatorul de servicii de apă si sanitație din orașul Fălești, capabil să gestioneze eficient serviciile îmbunătățite în baza Planului de afaceri elaborat
 • Două documente strategice raionale și locale în domeniul alimentarii cu apă și sanitație armonizate cu obiectivele strategice naționale
Obiectivele proiectului
 • Acces la servicii de apă și sanitație îmbunătățite pentru locuitorii orașului Fălești
Valoarea totală a proiectului
 • 35.876.265,01 MDL, cost total
 • 32.568.265,01 MDL, finanțare UE
 • 3.308.000,00 mil. MDL, cofinanțare Primăria or. Fălești
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT