print
LEGE Nr. 166 din 11-07-2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”
11.07.2012
2155 accesări Publicat: 30-11-2012 în Monitorul Oficial Nr. 245-247 art. 791,

Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020” vine să prezinte o viziune închegată privind dezvoltarea economică susținută pe termen lung, având la temelie un studiu diagnostic al constrângerilor de dezvoltare economică.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48696&lang=ro

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord