print
Vitali Povonschi: E nevoie de o abordare strategică minuțioasă când avem în vedere dezvoltarea întregii regiuni
24.01.2019
1638 accesări

Interviu acordat în exclusivitate pentru Agenția Informațională de Stat MOLDPRES de către Vitali Povonschi, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord

MOLDPRES: Anul 2018 va rămâne în istorie ca o perioadă a reformelor de anvergură şi a unor proiecte mari şi importante. Puteţi afirma acest lucru şi în contextul regiunii pe care o gestionaţi?

Vitali Povonschi: Activitățile pe care echipa noastră le desfășoară au drept scop îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor. În acest sens, orice rezultat concret pe care îl obținem este o importantă reformă. Anul trecut, de exemplu, am reușit să creștem numărul localităților rurale care au acces la apă potabilă, iar instituțiile medicale din Drochia și Edineț au devenit mai eficiente din punct de vedere energetic. Totodată, una dintre cele mai importante realizări ale ADR Nord în anul 2018 a fost buna colaborare cu partenerii internaționali și atragerea a importante surse financiare externe în regiune, ceea ce ne-a permis să pregătim terenul pentru implementarea a șase proiecte susținute de Uniunea Europeană și să oferim sprijin financiar și consultanță micilor antreprenori în cadrul unui proiect finanțat de Republica Cehă. Suntem convinși că, în perioada următoare, și mai mulți oameni vor simți beneficiile politicii de dezvoltare regională.

M.: În ce măsură aţi reuşit să realizaţi planurile propuse la începutul anului?

V.P.: Anul trecut am gestionat 11 proiecte finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, majoritatea acestora fiind lansate în anul 2017. Am reușit să valorificăm circa 71,8 milioane de lei. Surse financiare însemnate au fost alocate pentru proiectele de aprovizionare cu apă și sanitație și de eficiență energetică.

În urma realizării proiectelor de infrastructură finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, ADR Nord a obținut în anul 2018 următoarele rezultate: 7,1 km aducțiuni, 26,8 km de rețele de apeduct, trei castele de apă a câte 50 m3, patru rezervoare a câte 100 m3 etc. Cu această ocazie, ne exprimăm recunoștința pentru cofinanțarea oferită de Guvernul Elveției, prin intermediul Proiectului Elveției de Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan), pentru implementarea unui mare proiect de aprovizionare cu apă și sanitație în raionul Florești. De asemenea, au fost efectuate lucrări de eficientizare energetică a trei clădiri publice, dintre care două au fost finalizate. Este vorba de Școala Națională de Box din Grimăncăuți și Centrul de sănătate „Anatolie Manziuc” din Drochia. În acest an urmează să fie finalizate și lucrările de renovare a Centrului de sănătate Edineț. Referindu-ne la creșterea economică, în raionul Râșcani se construiește o piață agricolă angro. Cât privește cercetarea, inovarea și transferul tehnologic, am pregătit documentația tehnică pentru reparația unui bloc al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, unde urmează să fie creat un Centru de inovare și transfer tehnologic.

Anul trecut, ADR Nord a gestionat încă șase proiecte de dezvoltare regională: patru proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare și două de eficiență energetică a clădirilor publice. Aceste șase proiecte sunt finanțate din sursele Uniunii Europene, prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, anul trecut au fost contractate instituțiile de proiectare pentru elaborarea a șase proiecte tehnice, în valoare de 16,32 milioane de lei.

Totodată, din sursele Guvernului Cehiei, ADR Nord a implementat două proiecte în valoare de 11,35 milioane lei, iar cu sprijinul Estoniei – două proiecte în valoare de 1,89 milioane lei. În acest an urmează să mai valorificăm o parte din mijloacele financiare atrase anterior din surse externe. Cu acest prilej, țin să le mulțumesc partenerilor noștri externi pentru sprijinul acordat.

În 2018, valoarea investițiilor pentru realizarea proiectelor de dezvoltare regională în nordul republicii se cifrează la 101,36 milioane lei.

M.: Numiţi principalele trei cauze care, după părerea dvs., împiedică reformele şi dezvoltarea în regiune.

V.P.: În toate activitățile noastre este necesară implicarea activă a autorităților publice locale din regiune. În pofida unor impedimente, obiective ori subiective, ne străduim să facem tot posibilul pentru a oferi autorităților suportul necesar. Doar împreună putem dezvolta eficient regiunea noastră. Pe de altă parte, vedem că nu întotdeauna suntem înțeleși așa cum ne dorim. Bunăoară, e cazul municipiului Bălți, unde implementarea a două proiecte bate pasul pe loc de aproape doi ani. Un proiect ține de crearea, pe teritoriul Universității de Stat „Alecu Russo”, a unui centru de inovare și transfer tehnologic, iar altul – de modernizarea infrastructurii Parcului Industrial „Răut”. Din varii motive, Primăria municipiului Bălți, care a propus aceste două proiecte și a obținut finanțare, nu se implică activ în procesul de soluționare a diferitelor probleme atunci când este necesar de actualizat unele documente tehnice fără de care nu poate fi implementat proiectul. La Primăria Bălți conlucrăm cu specialiști competenți, însă ei nu au putere de decizie. Mă doare sufletul pentru municipiul Bălți, cel mai mare pol de creștere al regiunii. Nu doar pentru că sunt bălțean, dar și pentru că vedem cum autoritățile din alte localități se implică plenar și sunt cooperante cu ADR Nord. Autoritățile municipiului Edineț, de exemplu, se implică direct în toate activitățile noastre. La Edineț funcționează de mult timp un parc industrial și se pot vedea rezultate concrete. Primarul municipiului Edineț ne vizitează des, participă la toate ședințele pe care le organizăm, se interesează de proiecte și investiții. Exemple bune de acest gen avem în mai multe raioane. Eu cred că vom reuși să facem lucruri frumoase și la Bălți, unde vedem interes din partea Universității și Parcului Industrial „Răut”.

Totodată, vorbind despre șomaj, trecem uneori cu vederea faptul că, în realitate, ceea ce ne lipsește în regiune sunt muncitorii calificați. De asemenea, pentru o dezvoltare economică de succes este foarte importantă implementarea reformei administrativ-teritoriale. Într-o regiune mai mare, mai unită în jurul unor interese comune, pot fi realizate mai multe proiecte de amploare, cu puternic impact regional. Pentru investitorii europeni sunt mai atractive regiunile mari, unde locuiesc mai mulți oameni. În prezent, fiecare Consiliu raional propune anumite proiecte. Însă atunci când astfel de propuneri vor veni din partea întregii regiuni situația se va schimba radical. E nevoie de o abordare strategică minuțioasă când avem în vedere dezvoltarea întregii regiuni.

M.: Şi, respectiv, numiţi trei detalii care dau siguranţă că situaţia economică în regiune va fi redresată.

V.P.: Un punct forte al regiunii este infrastructura de afaceri bine dezvoltată. Rolul principal în acest sens îl joacă zonele economice libere, parcurile industriale și incubatoarele de afaceri. Nu pot să nu menționez, în mod special, aportul Zonei Economice Libere „Bălți”, unde de mai mulți ani activează mari investitori europeni și unde muncesc mii de concetățeni. Este un succes și faptul că ZEL „Bălți” și-a deschis subzone inclusiv în centrul și sudul țării, oferindu-le oamenilor posibilitatea să aibă un loc de muncă bine remunerat acasă, în țara lor.

Un alt factor care ne dă siguranța că situația economică în regiune va fi și mai bună este sprijinul partenerilor europeni. Deja am menționat că, în prezent, beneficiem de susținerea Uniunii Europene în procesul de implementare a unor importante proiecte de alimentare cu apă și sanitație și de eficiență energetică. De asemenea, și Guvernul Cehiei susține un important proiect de impulsionare a afacerilor în regiune, în cadrul căruia a fost lansat Centrul de Informare și Consiliere în Afaceri, cu sediul în incinta ADR Nord. Nu în ultimul rând, ceea ce ne face încrezători în ziua de mâine sunt instituțiile de învățământ și centrele de cercetare din regiune. În acest sens, un rol determinant îl are, desigur, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, unde urmează să creăm un centru de inovare și transfer tehnologic.

M.: Apreciați flash punctele tari şi cele slabe ale Regiunii de Dezvoltare Nord.

V.P.: Din punct de vedere al nivelului de dezvoltare economică, Regiunea Nord este considerată a fi una dezvoltată, cu potențial de creștere ridicat. Există un număr de avantaje competitive care pot stimula atragerea investițiilor în dezvoltarea continuă a regiunii: poziționarea geografică favorabilă, infrastructura de transport și industrie dezvoltată, potențialul mare de resurse naturale (în special, solurile cu bonitate înaltă), infrastructura de afaceri bine dezvoltată, instituțiile de învățământ superior, de specialitate și profesional-tehnice. Totodată, pe lângă oportunitățile economice, în regiune există numeroase provocări sociale și economice care impun constrângeri asupra dezvoltării economice. Printre acestea sunt declinul demografic, infrastructura subdezvoltată a drumurilor și a utilităților publice. De asemenea, sunt întreprinderi industriale abandonate, iar deficitul de cultură al parteneriatului și asocierii își spune și el cuvântul. Mai mult, constatăm că majoritatea investițiilor naționale și străine sunt localizate în perimetrul capitalei, în timp ce regiunile se confruntă cu deficit de investiții. Un impediment semnificativ în atragerea investițiilor în regiunea noastră este starea infrastructurii, precum și participarea slabă a autorităților publice locale la promovarea oportunităților investiționale în diferite sectoare.

M.: Care sunt prioritățile ce vor face cap de agendă pentru regiune în 2019?

V.P.: Prioritățile ADR Nord acoperă perioada 2016-2020, conform Strategiei de Dezvoltare Regională Nord. Este vorba de (1) asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate, (2) creșterea economică sustenabilă în regiune și (3) guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale. Toate aceste acțiuni au drept scop diminuarea migrației și sporirea ponderii populației aptă de muncă în regiune. În acest an vom implementa 10 proiecte finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, șase proiecte  finanțate de UE , un proiect susținut de Guvernul Cehiei și încă un proiect sprijinit de Guvernul Estoniei. Totodată, ADR Nord va continua să valorifice relațiile pe care le-a cultivat în ultimii ani cu partenerii săi tradiționali din Germania, Elveția, Cehia, Letonia, România, Polonia și alte state din Uniunea Europeană.

M.: Vă mulţumim pentru interviul acordat şi vă dorim mult succes!

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord