print
Uniunea Europeană îmbunătățește viața locuitorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord prin inițiative vitale
10.05.2024
1167 accesări

Începând cu anul 2020, Uniunea Europeană (UE) a susținut cu 216,8 mil. lei cinci localități din Regiunea de Dezvoltare Nord, contribuind semnificativ la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Prin intermediul a cinci măsuri investiționale, UE a asigurat accesul la apă potabilă în orașele Drochia, Fălești și Edineț, precum și la infrastructură educațională de calitate în satul Flămânzeni din raionul Sângerei și în municipiul Bălți.

Rezultate obținute în urma celor cinci măsuri investiționale ale UE în nordul țării:

Eficiență energetică

Gimnaziul „Iurie Boghiu” din Flămânzeni, raionul Sângerei, și Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir" din municipiul Bălți

 • 1 gimnaziu renovat energetic
 • 1 liceu renovat energetic
 • 9.681,3 mp de anvelopă a clădirilor  termoizolare
 • 55 de panouri fotovoltaice  instalate
 • 12 piloni și corpuri de iluminat (32W)
 • Sisteme de ventilare, antiincendiu și inventar sanitar
 • Consumul anual normat de energie la cele 2 instituții de învățământ s-a redus cu circa 1100 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2 – cu circa 243 tone
 • 1330 de elevi, profesori și angajați auxiliari  beneficiari
 • 50,7 mil. lei investiți, din care 45,7mil. lei – acordați de Uniunea Europeană, și 5 mil. lei  contribuții locale

Alimentare cu apă

Orașele Drochia, Fălești și Edineț

 • 84,9 km de rețele de alimentare cu apă  construite, reabilitate, extinse
 • 5 sonde arteziene  reabilitate
 • 1 stație de pompare a apei  construită
 • 1 stație de tratare a apei potabile  construită
 • 2 rezervoare de apă  construite
 • 5 rezervoare de apă  reabilitate
 • 1 depozit pentru păstrarea reactivelor  construit
 • 113 cămine de vizitare  construite
 • 62 de hidranți  montați
 • 1 clădire reparată (stație de pompare)
 • 3.978 de conexiuni a consumatorilor
 • Peste 50 de mii de beneficiari ai servicii modernizate de alimentare cu apă potabilă
 • 188,9 mil. lei investiți, din care 171,13 mil. lei – acordați de Uniunea Europeană, și 17,78 mil. lei – contribuții locale

În perioada 2017-2024, UE a susținut cu peste 36,5 de milioane de euro 18 localități din Republica Moldova, prin intermediul proiectului „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și de eficiență energetică în clădirile publice”. Proiectul a fost implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova), în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. Uniunea Europeană a oferit 36,5 milioane de euro pentru acest efort comun, consolidând astfel legăturile de colaborare și dezvoltând parteneriate eficiente pentru a aduce schimbări pozitive în comunitățile din întreaga țară. Dintre care 33 milioane de euro au fost folosite pentru lucrările de construcție propriu zise, iar 3,5 milioane de euro a acoperit elaborarea documentației tehnice de proiect.

#EU4Moldova #ÎmpreunăMaiPuternici #EchipaEuropa

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord