print
Inițierea elaborării cererii complete de finanțare pentru implementarea unui proiect de finalizare și punere în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești
07.03.2024
202 accesări

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și autorități locale din raionul Fălești au inițiat elaborarea cererii complete de finanțare pentru implementarea proiectului „Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești”.

Joi, 7 martie curent, șeful Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat, autoritățile raionului Fălești, în calitate de proprietari ai apeductului magistral Prut-Fălești construit în urma măsurilor investiționale anterioare, alte părți implicate în construcția și testarea apeductului magistral, precum și specialiști în monitorizarea proiectelor s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru în incinta ADR Nord. Participanții la ședință au dicutat despre soluțiile tehnice existente privind punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești și au analizat situația actuală în sectorul alimentare cu apă și sanitație din raionul Fălești.

Maria Prisacari, director ADR Nord: „Ținând cont de investițiile anterioare, suntem în proces de identificare a unei soluții viabile pentru asigurarea cetățenilor din raioanele Fălești și Ungheni cu apă potabilă de calitate prin reabilitarea și exploatarea apeductului magistral Prut-Fălești. Totodată, urmează să regionalizăm serviciul de aprovizionare cu apă.”

Noul proiect din raionul Fălești prevede, în prima etapă, crearea accesului la apă potabilă pentru circa 26.260 de cetățeni, 60 de instituții publice și 400 de agenți economici din zece localități din raionul Fălești, prin efectuarea lucrărilor de construcție-montaj stabilite în versiunea actualizată a proiectului tehnic. De asemenea, proiectul are în vedere și regionalizarea serviciului public de aprovizionare cu apă. Aceste acțiuni vor fi precedate de efectuarea unei expertize tehnice pentru infrastructura existentă și stabilirea necesităților pentru funcționarea apeductului magistral Prut-Fălești.

Dosarul proiectului „Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești” a fost depus la Concursul (apel pe listă) pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare regională în domeniul „Aprovizionare cu apă și sanitație”, pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, ediția noiembrie 2023. Proiectul urmează să fie inclus în Documentul Unic de Program (2022-2024).

Lucrările de construcție-montaj a vechiului sistem de alimentare cu apă din râul Prut a localităților din raionul Fălești au demarat în anul 1984. De atunci, au fost realizate mai multe măsuri investiționale în acest sens. În anul 2012, după montarea unei stații de tratare a apei din orașul Fălești, apa din Prut nu a ajuns în casele făleștenilor din cauza vechiului apeduct magistral Prut-Fălești, care a cedat. Ulterior au urmat alte investiții pentru redresarea situației.

Prin intermediul ADR Nord, în raionul Fălești au fost implementate trei proiecte de alimentare cu apă și sanitație: (1) „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut”; (2) „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală” – bunurile rezultate în urma acestui proiect urmează să fie valorificate după punerea în funcțiune a apeductului Prut-Fălești; (3) „Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2”. Până în prezent, investițiile în apeductul Prut-Fălești constituie peste 100 mil. lei, sumă provenită atât din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, cât și din alte surse de finanțare naționale.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord