print
Săptămâna Europeană a Energiei Durabile: Proiecte de eficiență energetică implementate de ADR Nord
23.06.2020
1841 accesări

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile (EUSEW), marcată în acest an în perioada 22-26 iunie, este o bună ocazie să trecem în revistă cele mai importante activități și rezultate pe care le-am obținut în domeniul eficienței energetice în Regiunea de Dezvoltare Nord.

Faptul că am acordat o deosebită atenție promovării eficienței energetice în regiunea noastră o demonstrează inclusiv relațiile de colaborare pe care Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord le-a stabilit, încă la începutul activității sale, cu Agenția pentru Eficiență Energetică. Ulterior, în februarie 2014, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord a aprobat Programul regional sectorial în domeniul Eficiență energetică (clădiri publice) - instrument operațional de planificare regională gândit pentru a spori capacitatea autorităților publice locale în domeniul elaborării proiectelor regionale durabile și a crea condiții pentru dezvoltarea proiectelor de eficiență energetică în nordul republicii.

Portofoliul proiectelor implementate de ADR Nord în cei zece ani de activitate a sa numără șase proiecte de eficiență energetică. Două dintre cele șase proiecte, finanțate de Uniunea Europeană, sunt astăzi în proces de implementare. Pe lângă acest fapt, toate proiectele implementate de ADR Nord au în vedere un șir de norme privind eficiența energetică.

În continuare, vă prezentăm proiectele de eficiență energetică implementate de ADR Nord.

Iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche

2200 de locuitori ai comunei Tătărăuca Veche, raionul Soroca, beneficiază, din ianuarie 2013, de un sistem modern și econom de iluminare stradală, creat în cadrul unui proiect-pilot implementat de ADR Nord în perioada 2011-2013.

În cele șase localități din comuna Tătărăuca Veche au fost instalate 350 de corpuri de iluminat, bazate pe tehnologiile LED, dirijate prin intermediul a 13 dispozitive de evidenţă a energiei electrice. Lungimea rețelelor este de peste 21 de kilometri. Utilizarea unei asemenea instalații moderne au contribuit la diminuarea de două ori a costurilor de consum a energiei electrice, față de utilizarea soluţiilor clasice, neeficiente din punct de vedere energetic.

Costul investiției s-a cifrat la peste 3,4 milioane de lei, alocați prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de GIZ Moldova.

Centrul de sănătate „Anatolie Manziuc” din Drochia

Centrul de sănătate „Anatolie Manziuc" din Drochia, care deservește circa 30 de mii de cetățeni din orașul Drochia și din alte zece sate din raionul omonim, a devenit mai eficient din punct de vedere energetic în urma unui proiect implementat de ADR Nord în perioada 2017-2018.

Importante surse financiare au fost valorificate pentru termoizolarea pereților exteriori și înlocuirea ferestrelor și ușile exterioare. De asemenea, acoperișurile blocurilor A și B au fost reconstruite și termoizolate, iar acoperișul blocului C a fost termoizolat.

Bugetul acestui proiect s-a cifrat la 9,7 milioane de lei, alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Centrul de sănătate Edineț

Centrul de sănătate Edineț, care deservește circa 70 de mii de locuitori ai raionului Edineț și cetățeni din raioanele învecinate, a devenit mai eficient din punct de vedere energetic datorită unui proiect implementat de ADR Nord în perioada 2017-2019.

La Centrul de sănătate Edineț au fost efectuate lucrări de eficientizare energetică a pereților exteriori, au fost schimbate ferestrele și ușile exterioare, au fost efectuate lucrări de termoizolare a planșeului și lucrări de izolare a acoperișului.

Bugetul acestui proiect s-a cifrat la 8,89 de milioane de lei, bani alocați din sursele FNDR. Consiliul raional Edineț a mai contribuit la realizarea proiectului cu 1,2 milioane de lei.

Școala Națională de Box din Grimăncăuți

Școala Națională de Box din Grimăncăuți, Briceni, a fost efectiv salvată de la ruinare, grație unui proiect implementat de ADR Nord în perioada 2017-2018.

Importante surse financiare au fost valorificate pentru reconstrucția acoperișului, termoizolarea pereților exteriori, montarea ușilor și ferestrelor exterioare, construcția rețelelor inginerești externe de aprovizionare cu apă și gaz etc.

Bugetul acestui proiect s-a cifrat la circa 5,11 milioane de lei, din care 4,98 milioane de lei au fost alocați din FNDR, iar 130 de mii de lei - de Consiliul raional Briceni.

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți

Activitățile de pregătire a conceptului de proiect de sporire a eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți au început în anul 2015. Ulterior, proiectul a obținut finanțare din parrtea Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Se estimează că, în rezultatul implementării acestui proiect, consumul anual normat de energie în Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți se va reduce cu 547 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2 - cu 125 tone.

În cadrul proiectului au loc, în prezent, proceduri de achiziții publice.

Gimnaziul „Iurie Boghiu” din Flămânzeni

Activitățile de pregătire a conceptului de proiect de sporire a eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți au început în anul 2015. Ulterior, proiectul a obținut finanțare din partea Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Se estimează că, în urma implementării proiectului de la Gimnaziul „Iurie Boghiu" din Flămânzeni, consumul anual normat de energie la gimnaziu se va reduce, estimativ, cu 552 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2 - cu 118 tone. Valoarea estimativă a proiectului se cifrează la 1,264 milioane de euro.

În cadrul proiectului au loc, în prezent, proceduri de achiziții publice.

* * *

Săptămâna europeană energiei durabile (EUSEW) a fost lansată de Comisia Europeană în 2006. Este cel mai mare eveniment dedicat energiei regenerabile și utilizării eficiente a energiei, atât în Europa, cât și în afara ei. Acest eveniment reunește autorități publice, companii private, organizații neguvernamentale și consumatori pentru a promova inițiative de economisire a energiei și  de valorificare a surselor regenerabile pentru a avea energie mai curată, sigură și eficientă. EUSEW este o platformă ideală pentru schimbul de idei și cunoștințe, dar și pentru crearea alianțelor pentru făurirea unei Uniuni Energetice bazate pe: eficiență energetică, decarbonizarea economiei, cercetare, inovare și competitivitate. EUSEW este marcată în Republica Moldova începând cu anul 2014.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord