print
Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020, aprobată de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord
12.02.2016
2751 accesări ADR Nord,

Bălți, 12 februarie 2016. Reuniți în cadrul primei ședințe ordinară din acest an, 33 din 48 de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) au audiat și au aprobat cel mai important document strategic al Regiunii de Dezvoltare Nord. Este vorba despre Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) Nord pentru perioada 2016-2020, document strategic elaborat în conformitate cu prevederile legislației naționale din domeniu, dar și din domenii interconectate procesului de dezvoltare regională.

Prezidată de către președintele CRD Nord, Ion Leucă, ședința s-a axat pe audierea rapoartelor de activitate al ADR Nord în anul 2015 și de implementare a SDR Nord (2010-2016); aprobarea SDR Nord (2016-2020); aprobarea planului de implementare a SDR Nord în anul 2016; audierea raportului referitor la studiile de fezabilitate elaborate în baza Planului regional sectorial (PRS); inițierea procesului de elaborare a PRS în domeniile turism și dezvoltare economică în Regiunea de Dezvoltare Nord; prezentarea rezultatelor seminarului de instruire pentru membrii CRD Nord, care a avut loc în decembrie 2015.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) a fost reprezentat în cadrul evenimentului de către viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatol Usatâi, și șeful Direcției generale dezvoltare regională din cadrul MDRC, Valerian Bânzaru.

Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatol Usatâi, s-a referit la importanța cooperării dintre autoritățile centrale și locale, reprezentanții societății civile și ai mediului de afaceri. Potrivit oficialului, CRD Nord este „cea mai democratică platformă”, a cărei misiune este să contribuie la eliminarea disparităților regionale, așa cum prevede și noua strategie de dezvoltare aprobată în cadrul ședinței de astăzi.

Viceministrul Anatol Usatâi a dat asigurări că MDRC va depune eforturi ca, până la sfârșitul acestui an, să fie realizate toate proiectele inițiate anterior, iar ulterior să fie preluate noi proiecte pentru a fi implementate. Totodată, oficialul a declarat că MDRC poartă discuții cu BERD, Ambasada Germaniei în Republica Moldova, Delegația Uniunii Europene în țara noastră, dar și cu alți parteneri de dezvoltare în vederea identificării investitorilor care sunt dispuși să participe la implementarea proiectelor de dezvoltare regională.

În raportul său, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a menționat că 2015 a fost un an cu multe obiective îndeplinite, în pofida dificultăților de ordin financiar. Directorul ADR Nord le-a mulțumit membrilor CRD Nord pentru implicarea activă în activitățile desfășurate de agenție: „Doar împreună putem să îndeplinim obiectivele strategiei pe care am elaborat-o. Vă îndemn să muncim împreună pentru a asigura durabilitatea proiectelor, astfel încât să ne mândrim că locuim în Regiunea de Dezvoltare Nord”.

De asemenea, un raport detaliat despre implementarea proiectelor de dezvoltare regională în 2015 a prezentat șeful Secției managementul proiectelor, Constantin Bândiu, potrivit căruia anul trecut au fost valorificați în acest sens 33,89 de milioane de lei din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și 6,09 milioane de lei din sursele Guvernului Germaniei, oferite prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Cele mai importante realizări ale ADR Nord în 2015 se găsesc într-o sinteză publicată recent de ADR Nord.

SDR Nord 2016-2020

„Un document precum este SDR Nord are valoare numai dacă în procesul de elaborare și implementare a acestuia sunt implicate instituții ale statului, administrații publice, mediu academic, societate civilă și, în primul rând, cetățenii care locuiesc în Regiunea de Dezvoltare Nord. Cu această ocazie, le mulțumim tuturor celor care s-au implicat în procesul laborios de realizare a SDR Nord, orizont 2020”, a declarat președintele CRD Nord, Ion Leucă, potrivit căruia respectiva strategie, ca oricare alta de acest fel, este „un document viu care trebuie analizat și actualizat periodic, periodicitatea fiind stabilită de factorii decizionali implicați în procesele de dezvoltare regională”. 

La rândul său, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a ținut să mulțumească tuturor părților implicate în procesul de elaborare a SDR Nord 2016-2020: cetățenii din Regiunea de Dezvoltare Nord, care au participat la dezbateri publice, membrii CRD Nord, membrii Grupului de lucru regional, reprezentanții societății civile, administrațiile publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord și specialiștii ADR Nord, care au sprijinit logistic acest proces. De asemenea, un rol esențial în elaborarea SDR Nord 2016-2020 l-au avut partenerii de dezvoltare: Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) din Letonia, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest din România și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. „Le mulțumesc tuturor celor care au sprijinit demersul de elaborare a acestui document și sperăm, către anul 2020, să redescoperim cu mândrie Regiunea de Dezvoltare Nord”, a menționat directorul ADR Nord.

Șefa Secției planificare strategică și programare (SPSP), Inga Cojocaru, a trecut în revistă etapele de elaborare a SDR Nord 2016-2020, menționând că acest document important pentru Regiunea de Dezvoltare Nord a fost elaborat ținând cont de prevederile legislației naționale în vigoare. „În noua strategie se regăsesc toate propunerile pe care le-am înregistrat anterior”, a precizat șefa SPSP.

Potrivit legislației în vigoare, SDR Nord este principalul document de planificare a dezvoltării regionale în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Documentul este corelat cu Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova (SND) 2012-2020 și Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) 2016-2020, principalul document sectorial de planificare a politicii de dezvoltare regională sub responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

Procesul de elaborare a SDR Nord 2016-2020 a fost iniţiat de ADR Nord în anul 2013, în cadrul conferinţei internaţionale „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord, până în anul 2020”. Ulterior, au urmat un șir de activități care au pus bazele noii strategii.


Membrii CRD Nord au decis desemnarea antreprenorului Viorel Babii de la SRL „Energia” din satul Răuțel, raionul Fălești, în calitate de reprezentant în cadrul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR). Anterior, reprezentantul CRD Nord în cadrul CNCDR a fost președintele Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare, Marin Ciobanu. 

La finalul ședinței, Stela Corobceanu, consultant național GIZ, a prezentat un raport referitor la studiile de fezabilitate elaborate în baza Programelor regionale sectoriale. Membrii CRD Nord au aprobat listele Conceptelor de Proiecte Viabile (CPV), identificate și dezvoltate cu suportul partenerilor de dezvoltare și a proiectelor-pilot, implementate cu suportul GIZ. CPV-urile au fost înmînate beneficiarilor și urmează a fi identificate surse de finanțare pentru implementarea acestora.

La rândul său, șeful Direcției generale dezvoltare regională, Valerian Bânzaru, i-a îndemnat pe membrii CRD Nord să inițieze pregătirea conceptelor de proiecte pentru a fi depuse în cadrul celui de-al treilea Apel de propuneri de proiecte, care se va desfășura în acest an. În acest sens, specialiștii ADR Nord vor elabora un plan de instruiri pentru reprezentanții administrațiilor publice locale.

Amintim că ședința de constituire a CRD Nord de legislatura a III-a a avut loc în data de 29 septembrie 2015, la Bălți.


CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN), în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al RDN. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit. Mai multe detalii despre CRD Nord se găsesc AICI.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord