Prima   -  Achiziții publice   -  Proiecte finanțate de UE   -  Anunțuri / Tendere - ANUNȚ! Achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea a DOUĂ proiecte de eficiență energetică, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

ANUNȚ! Achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea a DOUĂ proiecte de eficiență energetică, cu finanțare din sursele Uniunii Europene

29.04.2020   841 accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, în baza Memorandumului de Înțelegere din 15.02.2018 și a Contractului de finanțare din 23.09.2019 pentru executarea lucrărilor în cadrul proiectelor de dezvoltare regională din sursele Uniunii Europene prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și a proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" planifică achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică:

  1. Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți
  2. Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 16-18 din 29.04.2020 

1. Denumirea și numărul de identificare a contractului:

a) Contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a  Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți”. Cod: MSPL/GIZ/NE/SRT/001 

b) Contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a  Gimnaziului „Iurie Boghiu" din satul Flămânzeni"Cod: MSPL/GIZ/NE/SRT/002

2. Sursa de finanțare:

Prezentul contract va fi finanțat din mijloacele oferite de UE și gestionate de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

3. Autoritatea Contractantă:

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord

     IDNO: 1009601000267 

     Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

     Numărul de telefon/fax: tel.: +373 231 2-96-82; fax: +373 231 6-19-80 

     Adresa de e-mail [email protected] și de internet: www.adrnord.md

4. Participarea:

Prezenta licitație este deschisă pentru toți ofertanții specializați în domeniu. 

5. Adresa de e-mail al Autorității Contractante de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:

[email protected], persoană de contact: Ala Cucu, tel.: 0(231) 2 96 82;

6. Serviciile care urmează a fi prestate:

Vor fi exercitate obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuției lucrărilor de construcție în cadrul implementării proiectelor:

a) „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir" din mun. Bălți” și

b) „Sporirea eficienței energetice a  Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni” în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabilii atestați, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcții și amenajarea teritoriului și prevederile Legii privind calitatea în construcții, nr. 721-XIII din 02.02.1996, alte acte normativ-legislative în domeniu;

Respectarea prevederilor normativelor în vigoare și a Documentației de atribuire, este obligatorie.

7. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Durata de implementare a Contractului este durata de executarea a lucrărilor la obiectul a) pregătirea șantierului) și b) (12 + 0,3 luni pregătirea șantierului).

8. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

  • Prin poștă sau prin serviciu de curierat, Ofertele trebuie să fie livrate prin poștă recomandată cu confirmare de primire: Dna Ala Cucu ([email protected]) Agenția de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3110, Republica Moldova, program de lucru - Luni-Vineri (08:00-17:00)
  • SAU livrate personal de către participant sau de către un agent direct la sediul autorității contractante în schimbul unei primiri semnate și datate, caz în care dovada va fi constituită din această confirmare de primire: Ala Cucu ([email protected]) Agenția de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8; MD-3110, Republica Moldova, program de lucru: Luni-Vineri (08:00-17:00).

Titlul contractului și referința publicării (pentru obiectul și respectiv MSPL/GIZ/NE/SRT/001 – pentru obiectul trebuie să fie marcat în mod clar pe plicul care conține oferta și trebuie menționate întotdeauna în toate corespondențele ulterioare cu autoritatea contractantă. Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

 9Termenul de valabilitate a ofertelor: Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. În circumstanțe excepționale, autoritatea contractantă poate, înainte de expirarea perioadei de valabilitate, să solicite ofertanților să extindă valabilitatea ofertelor pentru o anumită perioadă.

10. Locul deschiderii ofertelor: Republica Moldova, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, etaj II, biroul 204;

11. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: sesiunea de deschidere a ofertelor este publica.

12. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Dosarul de licitație este disponibil numai în limba română. Documentația de licitație este elaborată în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice GIZ / MSPL Moldova (versiunea adaptată la prevederile Ghidului practic (PraG) al Uniunii Europene (UE). Regulamentul este disponibil pe site-ul oficial al ADR Nord și pe site-ul oficial proiectului MLPS (www.adrnord.mdwww.serviciilocale.md).

Toate comunicările scrise pentru această procedură de licitație și contract trebuie să fie în limba română.

13. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe" din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

14. Garanția pentru Ofertă

Ofertantul va depune, ca parte integrantă a Ofertei, o garanție pentru Ofertă (garanție bancară), în valoare de 20.000 MDL. Aceasta trebuie să fie prezentată doar în original.

15. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 mai 2020, ora 10:00 (ora 10 AM) - ora Europei de Est. Orice ofertă depusă la autoritatea contractantă după acest termen nu va fi luată în considerare.

Ședința de deschidere a ofertelor este programată pentru 29 mai 2020, ora 11:00 pentru „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir" din mun. Bălți" și ora 11:30 pentru „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni" - ora Europei de Est.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

Evaluarea combinată a Ofertelor în următoarea proporție: Evaluarea Tehnică – 80% și Prețul Ofertei – 20 %. Modul de aplicare a punctajului se regăsesc în Caietul de sarcini.

17. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Consiliul de examinare a reclamațiilor (CER). Conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice, toate contestațiile se trimit către Autoritatea Contractantă cu mențiunea „Contestație”. Ala Cucu ([email protected]) Agenția de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3110, Republica Moldova, program de lucru: Luni-Vineri (08:00-17:00).