Prima   -  Achiziții publice   -  Proiecte finanțate de UE   -  Anunțuri / Tendere - ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Fălești”

ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Fălești”

04.03.2020   839 accesări  

Autoritate contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord

Adresă: Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Persoană de contact, tel./e-mail: Ala Cucu; tel.: (+373) 231 2-96-82; e-mail: [email protected]

Denumirea lucrărilor ce constituie obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Fălești”.

Descrierea achiziției: Licitația publică va fi lansată în luna aprilie 2020. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

Beneficiarul finanțării este Primăria or. Fălești, iar ADR Nord Moldova acționează ca Autoritate Contractantă.

Descrierea generală a lucrărilor: Proiectul prevede reabilitarea şi extinderea în or. Fălești a rețelei de alimentare cu apă cu lungimea totală de 18.394,0 m. Rețelele de apă cu diametrele cuprinse între 25 și 315 mm.

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire: www.adrnord.md, www.serviciilocale.md, www.chamber.md, [email protected] 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Comisia de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă va fi determinată ca fiind conformă cu criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai mic preț.

Alte informații relevante: Achiziționarea lucrărilor va fi organizată în baza procedurii de Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice. Regulamentul se găsește pe site-ul ADR Nord.