Prima   -  Achiziții publice   -  Proiecte finanțate de UE   -  Anunțuri / Tendere - ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Drochia”

ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Drochia”

04.03.2020   718 accesări  

Autoritate contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord

Adresă: Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Persoană de contact, tel./e-mail: Ala Cucu; tel.: (+373) 231 2-96-82; e-mail: [email protected]

Denumirea lucrărilor ce constituie obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Drochia”.

Descrierea achiziției: Licitația publică va fi lansată în luna aprilie 2020. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

Beneficiarul finanțării este Primăria or. Drochia, iar ADR Nord Moldova acționează ca Autoritate Contractantă.

Descrierea generală a lucrărilor:

  1. Extinderea și reabilitarea a 3.635 m - Aducție a apei brute A7;
  2. Extinderea și reabilitare a 3.207 m - Aducție a apei A9,
  3. Extinderea și reabilitarea a 17.268 m - Rețele de distribuție A1,
  4. Reabilitarea a 5 sonde,
  5. Construcția stației de tratare pentru eliminarea amoniului și îmbogățirea apei cu minerale de Ca și Mg,
  6. Reabilitarea rezervoarelor de apă existente cu V=1000m3 fiecare pe teritoriul SP-2,
  7. Construcția stației de pompare SP-2 unde vor fi montate 2 grupuri de pompare,
  8. Reabilitarea stației de pompare SP-3 unde vor fi montate 2 grupuri de pompare,
  9. Reabilitarea rezervoarelor existente de pe teritoriul SP-3 (V=2000m3, 1 rezervor), (V=1000 m3, 1 rezervor), (V=500 m3, 2 rezervoare).

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire: www.adrnord.md, www.serviciilocale.md, www.chamber.md, [email protected]

Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Comisia de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă va fi determinată ca fiind conformă cu criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai mic preț.

Alte informații relevante: Achiziționarea lucrărilor va fi organizată în baza procedurii de Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice. Regulamentul se găsește pe site-ul ADR Nord.