Prima   -  Achiziții publice   -  Proiecte finanțate de UE   -  Anunțuri / Tendere - ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni, raionul Sângerei”

ANUNȚ DE INTENȚIE. Achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni, raionul Sângerei”

24.02.2020   745 accesări  

Denumirea autorității contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, nr. 8

Persoana de contact, numărul de telefon / e-mail: Ala Cucu; tel.: (+373) 231 2-96-82; e-mail: [email protected]

Denumirea lucrărilor ce constituie obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii gimnaziului „Iurie Boghiu” din s. Flămînzeni, raionul Sângerei”

Descrierea achiziției: Licitația publică va fi lansată în luna martie 2020. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

Beneficiarul finanțării este Primăria comunei Coșcodeni, iar ADR Nord acționează ca Autoritate Contractantă în aceasta licitație.

Obiectivul: Gimnaziul „Iurie Boghiu” se află în centrul satului Flămânzeni, com. Coșcodeni, raionul Sângerei. Proiectul constă în reabilitarea clădiri existente ce cuprinde lucrări și soluții de eficiență energetică și lucrări complimentare eficienței energetice cum ar fi:

 • îmbunătățirea protecției termice a clădirii pe exterior prin instalarea unor straturi de termoizolație și schimbarea parțială a tâmplăriei exterioare existente pe o tâmplărie cu calități termoizolatorii performante;
 • renovarea acoperișului prin termoizolarea planșeului tavanului și schimbarea învelitorii acoperișului de tip șarpantă la blocul A și parțial la blocul V1;
 • renovarea acoperișului prin termoizolarea cu plăci rigide de poliuretan (PUR) și hidroizolarea în două straturi cu folii de bitum elastomeric armat a blocurilor B, V1, V2;
 • modernizarea instalației interioare de încălzire;
 • montarea instalațiilor de ventilare cu recuperarea căldurii;
 • instalarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă;
 • instalarea rețelelor de canalizare exterioare, stației de epurare cu capacitatea de 15 m3/zi și a rețelelor de evacuare a apelor tratate;
 • renovarea grupurilor sanitare din blocul A și blocul V1 și schimbarea instalațiilor sanitare, alimentarea cu apă rece și caldă;
 • renovarea rețelelor electrice exterioare și interioare cu înlocuirea corpurilor de iluminat pe corpuri de iluminat de tip LED, instalarea reglării automate la nivel de iluminat interior și exterior;
 • instalarea sistemului de semnalizare antincendiară;
 • utilizarea sursei de energie regenerabilă prin instalarea unui sistem fotovoltaic;
 • renovarea și reutilarea bucătăriei cu echipament tehnologic nou;
 • aplicarea unor măsuri de protecție a clădirii cum ar fi colectarea și drenarea apei pluviale, instalația paratrăsnetului, prizei la pământ și a copertinelor pentru intrările în clădire;
 • crearea la parter a condițiilor sanitare și de acces pentru persoanele cu dizabilități etc.

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire: www.adrnord.md, www.serviciilocale.mdwww.chamber.md, [email protected] 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Comisia de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă va fi determinată ca fiind conformă cu criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai mic preț.

Alte informații relevante: Achiziționarea lucrărilor va fi organizată în baza procedurii de Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice. Regulamentul se găsește pe site-ul ADR Nord.