Prima   -  Legislație   -  Acte normative - HG Nr. 148 din 14-02-2008 cu privire la aprobarea Regulamentului achizițiilor publice de valoare mică

HG Nr. 148 din 14-02-2008 cu privire la aprobarea Regulamentului achizițiilor publice de valoare mică

14.02.2008   1792 accesări   Publicat: 22-02-2008 în Monitorul Oficial Nr. 37-39 art. 215

În scopul executării prevederilor Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), precum şi pentru asigurarea eficienţei şi transparenţei la realizarea achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii de valoare mică, Guvernul HOTĂRĂŞTE: se aprobă Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică (se anexează).

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=70150&lang=ro