Prima   -  Legislație   -  Acte normative - HG Nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015

HG Nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015

04.09.2013   1070 accesări   Publicat: 13.09.2013 în MONITORUL OFICIAL Nr. 198-204 art. 792

În temeiul Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul dezvoltării regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE: se aprobă Strategia naţională de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=55106&lang=ro