Prima   -  Legislație   -  Acte normative - HG Nr. 127 din 08-02-2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

HG Nr. 127 din 08-02-2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

08.02.2008   1078 accesări   Publicat: 19-02-2008 în Monitorul Oficial Nr. 34-36 art. 200

În vederea executării Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.68), precum în scopul dezvoltării stabile, durabile și uniforme a tuturor regiunilor de dezvoltare și a localităților Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂȘTE: se creează Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, în calitate de structură funcțională de competență generală, fără personalitate juridică.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=69649&lang=ro