Prima   -  Anunțuri & invitații   -  Anunțuri - Concurs pentru ocuparea funcției de specialist(ă) în monitorizare și evaluare

Concurs pentru ocuparea funcției de specialist(ă) în monitorizare și evaluare

31.05.2021   1546 accesări  

Funcție vacantă: Specialist(ă) în monitorizare și evaluare (1 unitate / perioadă nedeterminată)

Data-limită până când poate fi depus dosarul: 23 iulie 2021, ora 16.00.

Scopul general al funcției:

 • Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare;
 • Monitorizarea post-implementare a proiectelor.

Specialistul / specialista în monitorizare și evaluare va fi angajat(ă) în cadrul Secției monitorizare și evaluare, desfășurat în două etape (prima etapă  selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă  interviul de angajare).

Condiții de participare:

 • Cetățean(ă) al/a Republicii Moldova;
 • Studii superioare în economie / drept / administrare publică sau în alte domenii relevante;
 • Experiență de lucru în domeniu de cel puțin 3 ani;
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române; cunoașterea limbii engleze va reprezenta un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare.

Sarcini și responsabilități:

 • Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare;
 • Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională;
 • Acumularea informației referitoare la procesele care au impact asupra dezvoltării regiunii;
 • Crearea și menținerea bazei de date cu principalii indicatori statistici de dezvoltare și a proiectelor de dezvoltare regională;
 • Pregătirea rapoartelor și analiza activității de implementare a proiectelor investiționale de dezvoltare regională;
 • Pregătirea rapoartelor de activitate internă;
 • Pregătirea rapoartelor de implementare a documentelor de politici;
 • Prezentarea către Consiliul regional și Autoritățile naționale a rapoartelor anuale și semestriale privind implementarea documentelor de politici de dezvoltare regională;
 • Crearea şi actualizarea bazei de date statistice din regiune;
 • Participare la procesul de planificare strategică prin oferirea datelor actualizate pe regiune și rapoarte/recomandări pe documentele de politici existente;
 • Asigurarea monitorizării indicatorilor.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Manualul operațional al ADR Nord;
 • Acte legislative;
 • Acte normative.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • tel./fax: (231) 29682
 • adresă poştală: MD-3110, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
 • persoană de contact: Ludmila Grama, specialistă cadre
 • e-mail[email protected]

Data-limită până când poate fi depus dosarul: 23 iulie 2021, ora 16.00.

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase