Prima   -  Anunțuri & invitații   -  Anunțuri - ADR Nord a prelungit termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor de specialiști în monitorizarea proiectelor (2 unități)

ADR Nord a prelungit termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor de specialiști în monitorizarea proiectelor (2 unități)

20.07.2020   656 accesări  

Funcții vacante: Specialist în monitorizarea proiectelor (2 unități)

Noua dată-limită până când pot fi depuse dosarele este 01.08.2020.

Scopul general al funcției:

 • Oferirea asistenţei în probleme ce țin de domeniul construcțiilor în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi în activităţile ADR Nord;
 • Participarea la toate aspectele legate de domeniul construcțiilor în activitatea ADR Nord. 

Pretendenții la funcția vacantă vor fi angajați prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Studii superioare în management proiecte, în construcții, inginerie, arhitectură etc.
 • Competențe în  domeniul proiectării, lucru cu execuția proiectelor tehnice, devizelor de cheltuieli, materialelor și tehnologiilor utilizate în construcții;
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române; cunoașterea limbii engleze va reprezenta un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului;
 • Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative în vigoare.

Sarcini și responsabilități:

 • Verificarea devizelor, calculații preț;
 • Coordonarea relațiile cu operatorii economici și responsabilii tehnici;
 • Gestionarea sistemul de management al calității;
 • Participă la ședințele grupului de lucru în cadrul proiectelor gestionate;
 • Verificarea corectitudinii devizelor prezentate de contractanții ADR Nord;
 • Verificarea:

       a) procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor;
       b) graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;
       c) procesele-verbale privind lucrările executate;

 • Controlarea efectuării obligațiunilor responsabilului tehnic;
 • Exercitarea controlului execuţiei lucrărilor, conform programului de verificare;
 • Controlul modului în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie;
 • Monitorizarea și verificarea postimplementare a proiectelor de infrastructură.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
 • Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
 • Manualul operațional al ADR Nord
 • Acte legislative
 • Acte normative

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • tel./fax: (231) 29682
 • adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
 • persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
 • e-mail[email protected]

Noua dată-limită până când pot fi depuse dosarele este 01.08.2020.

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase