Prima   -  Noutăți - ADR Nord își planifică activitatea pentru anul 2011

ADR Nord își planifică activitatea pentru anul 2011

27.12.2010   2040 accesări  

La 23-24 decembrie 2010 angajații Agenției de Dezvoltare Regională Nord împreună cu Agențiile de Dezvoltare Regională Centru și Sud, colaboratorii Direcției Generale Dezvoltare Regională a Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, consultanții proiectului "Moldova: Cooperare în dezvoltare regională" finanțat de DFID și Sida, precum și reprezentanții Biroului de Cooperare Tehnică al Germaniei s-au întrunit pentru a face bilanțul activităților realizate pentru anul 2010 în cadrul unei adunări generale anuale.

La eveniment au fost prezenți dl Marcel Răducan, ministru al construcțiilor și dezvoltării regionale, dl Veaceslav Guțuțui, viceministru care au vorbit despre realizările înregistrate pe parcursul acestui an în dezvoltare regională și au urat mult succes în noul an!

În cadrul ședinței s-a evaluat impactul activităților de dezvoltare regională, s-a discutat despre realizările înregistrate în acest an și Planurile de activitate ale ADR-lor preconizate pentru anul 2011.

De asemenea, scopul întrunirii a fost discutarea și îmbunătățirea planurilor de activitate ale ADR-lor pentru anul 2011 care includ: actualizarea și implementarea strategiei de dezvoltare regională, facilitarea creării parteneriatelor, acordarea de asistență tehnică în elaborarea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională, acordarea asistenței în atragerea fondurilor externe și a investițiilor, activități de comunicare, transparență și promovare și dezvoltarea instituțională a structurilor de dezvoltare regională.

Din cele mai importante realizări în domeniul dezvoltării regionale, pot fi menționate: finalizarea constituirii cadrului legal și instituțional, crearea mecanismului de finanțare transparentă a proiectelor, demararea implementării proiectelor din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională.

Cei prezenți au comunicat că în 2011 se va pune accent pe practicile de dezvoltare regională din spațiul european replicate în Moldova, capacitățile de consolidare la nivel național și regional pentru continuarea dezvoltării regionale a Moldovei, investițiile în creștere în regiunile Moldovei, noi locuri de muncă în localitățile rurale, servicii publice accesibile și calitative locuitorilor din regiunile de dezvoltare, infrastructură extinsă și progresivă, problemele de mediu și conștientizarea consecințelor acestora.

În cadrul evenimentului reprezentanții ADR-urilor au prezentat rapoartele anuale și planurile de activitate pentru anul 2011. Totodată au fost create 5 grupuri de lucru ce au analizat deficiențele și soluțiile propuse în domeniile: achiziții publice, planificare strategică, identificarea, evaluarea și monitorizarea proiectelor, managementul financiar și comunicarea în dezvoltare regională. Rolul acestor grupuri de lucru a fost îmbunătățirea activităților pentru 2011 la capitolele menționate.