Prima   -  Noutăți - ANUNÅ¢ privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord.

ANUNÅ¢ privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord.

26.12.2010   2468 accesări  

Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: 

-       Agenția de Dezvoltare Regională Nord

-       Mun. Bălți, piața V. Alecsandri 8,A

-       Date de contact : tel. (231) 61980

                             e-mail: [email protected] , [email protected]

Denumirea funcției publice vacante:

1. Manager pentru proiectul: Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut;

2. Manager pentru proiectul: Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, Alexăndreni (s.Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești,s. Å¢îpletești), s. Heciul Nou;

3. Manager pentru proiectul: Conectarea ZEL "Bălți" la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces;

4. Manager pentru proiectul: Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în regiunea de nord;

5. Manager pentru proiectul: Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț.

Responsabilități:

 • Răspunde de realizarea graficului activităților proiectului conform criteriilor temporare, cantitative, calitative și financiare;
 • Identifică și raportează despre riscurile la care se expune proiectul la etapa implementării.
 • Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizațional și conceptual în corespundere cu planul de implementare al proiectului;
 • Răspunde de monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impactului proiectului;
 • Efectuează vizite în teritoriu la locul realizării proiectului în vederea colectării informațiilor despre mersul implementării proiectului;
 • Participă la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora.

 Condițiile de participare la concurs:

 • Studii superioare în domenii relevante (tehnic, economic, management);
 • Abilități în managementul administrativ și financiar al proiectelor;
 • Cunoașterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Deprinderi excelente de comunicare;
 • Cunoașterea bună a Word și Excel este necesară.

Documentele ce urmează  a fi prezentate :

-       CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv );

-       copia buletinului de identitate;

-       copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome/certificate, în confirmarea  studiilor obținute - pentru funcțiile, care necesită asemenea cunoștințe sau calități;

-       copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor, în care persoana este  angajată pentru prima oară.

Cererea și documentele pentru participare pot fi prezentate la adresa:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, piața V. Alecsandri 8,A 

Tel:  (231)  61980

E-mail: [email protected] , [email protected]

Data limită  pentru  prezentarea  documentelor:    30.01.2011